Symptoom

  • Van een reeks getallen moet het voortschrijdend gemiddelde worden berekend. De gebruiker weet alleen niet hoe: Excel past de celverwijzingen in formules aan en het resultaat is niet juist.

Remedie

In de figuur berekent u het voortschrijdende gemiddelde (kolom F) als volgt:

  1. Typ in cel F3 de formule: =GEMIDDELDE($D$3:D3)
  2. Kopieer deze formule met de vulgreep naar de overige cellen in kolom F: dubbelklik op de vulgreep.
    Het 12-maands voortschrijdende gemiddelde (kolom G) berekent u in de figuur als volgt:
  3. Typ in cel G3 de formule: =GEMIDDELDE($E$3:E3)
  4. Kopieer deze formule met de vulgreep naar de overige cellen in kolom G: dubbelklik op de vulgreep.

Verdieping

Deze formule voor het bepalen van het voortschrijdend gemiddelde berekent het gemiddelde:

vanaf de eerste maandDe eerste celverwijzing moet dus onveranderd blijven wijzen naar de totaalwaarde van januari 2003. De celverwijzing moet dus $E$3 zijn (een onveranderlijk, absoluut adres), en niet E3 (een veranderlijk, relatief adres). In alle kopie-formules blijft het eerste deel van de bereikaanduiding naar cel E3 verwijzen.
tot en met de huidige maandDe laatste celverwijzing in de bereikaanduiding moet telkens naar de huidige maand verwijzen. Daarom wordt hier de relatieve celverwijzing E3 gebruikt. Bij het omlaag kopiƫren van de formule wordt deze achtereenvolgens aangepast in E4, E5, enzovoort.

Voor de eerste elf maanden van 2003 zijn onvoldoende gegevens bekend om een twaalfmaands voortschrijdend gemiddelde te berekenen. De eerste formule wordt daarom in cel G15 geplaatst.