Symptomen

  • De gebruiker wil alle opmerkingen in Excel of Word ineens verwijderen.
  • Ondanks het gebruik van de ingebouwde functie verwijdert Excel of Word niet alle commentaarvakken.

Remedie

Als eerste probeert u natuurlijk de ingebouwde functie in het programma om alle opmerkingen ineens te verwijderen. In Word 2007 en 2010 gaat dat als volgt:

  1. Ga naar het tabblad Controleren.
  2. Klik in het groepsvak Opmerkingen op de knop Vorige of Volgende om een opmerking te vinden en te selecteren.
  3. Nu is het mogelijk de knop Verwijderen te gebruiken. Klik op het pijlknopje naast deze knop en kies de optie Alle opmerkingen in document verwijderen.

In Excel lijkt het niet mogelijk alle opmerkingen ineens te verwijderen omdat een functie of knop die dit doet ontbreekt. U kunt de volgende truc gebruiken:

  1. Klik op het kleine blokje op de scheiding van de kolomletters en de rijnummers. Hiermee selecteert u het hele werkblad.
  2. Gebruik de knop voor het verwijderen van een opmerking. In Excel 2007 en 2010 bevindt deze zich in het tabblad Controleren, groep Opmerkingen, knop Verwijderen.

Alle opmerkingen zijn uit de geselecteerde cellen verwijderd, en aangezien alle cellen geselecteerd waren, zijn alle commentaarvakken uit dit werkblad verdwenen!

Verdieping

In principe is het de bedoeling dat opmerkingen, die in het document zichtbaar zijn als gekleurde vakken, stuk voor stuk moeten worden doorgelopen en eventueel verwijderd. U doet dat door de werkbalk Redigeren (Word 2000-2003) of het tabblad Controleren van het lint (Word 2007 en 2010) te gebruiken en met knoppen naar de volgende of eventueel vorige opmerking te gaan. Een geselecteerde opmerking kan direct verwijderd worden.

Soms werkt het verwijderen van alle opmerkingen ineens niet goed, of wil een beheerder een duidelijke optie maken om dit te doen. In dat geval kan een korte macro geschreven worden.

Gebruik de volgende macro voor Word:

Sub VerwijderOpmerkingen()
' Alle opmerkingen in het document verwijderen
Dim x As Long
Dim oOpm As Comments
Set oOpm = ActiveDocument.Comments

For n = oOpm.Count To 1 Step -1
 oOpm(n).Delete
Next

Set oOpm = Nothing
End Sub

Gebruik de volgende macro voor Excel:

Sub OpmerkingenVerwijderen()
' Alle opmerkingen in de werkmap verwijderen
Dim w As Worksheet
Dim o As Comment
 For Each w In ActiveWorkbook.Sheets
  For Each o In w.Comments
   o.Delete
  Next
 Next
End Sub

Andere versies

In Word 2000-2003 kunt u commentaar verwijderen via de werkbalk Redigeren. Roep deze werkbalk eerst op wanneer dat nodig is (rechtsklik op een willekeurige werkbalk en kies Redigeren uit het snelmenu). Klik in deze werkbalk op de pijl naar beneden bij Wijziging negeren/Opmerking verwijderen en selecteer Alle opmerkingen in document verwijderen.