Symptomen

 • De gebruiker wil revisies van een document een volgnummer geven.
 • Een documentversie moet ter herkenning een uniek nummer hebben.

Remedie

 1. Kies in Word 2007 of 2010 Invoegen, Snelonderdelen, Veld.
 2. Selecteer in de lijst het item DocProperty.
 3. Selecteer nu in de lijst met veldeigenschappen het item RevisionNumber en klik op OK.

Een automatisch ophogend nummer wordt ingevoegd op de plaats van de cursor.

Verdieping

Word houdt een groot aantal zaken bij achter de schermen, zoals het aantal pagina’s, secties, woorden en tekens. Met het veld DocProperty en diens parameter RevisionNumber maakt u een revisienummer zichtbaar. Dit Word veld wordt automatisch bijgewerkt wanneer het document wordt geopend en weer opgeslagen.

Het kent wel een aantal beperkingen. Zo is het niet mogelijk deelnummers als 1.2 en 1.3 te genereren. Het revisienummer is altijd een geheel getal. Zo maakt u het revisienummer zichtbaar:

 1. Kies in Word 2010 Bestand, Info.
 2. Klik in de rechter kolom van de backstage op Eigenschappen en kies Geavanceerde eigenschappen.
 3. Ga naar het tabblad Statistieken.

Het venster toont onder meer het huidige revisienummer. Dit is niet te wijzigen.

Het kan zijn dat het revisienummer niet strookt met het idee van de gebruiker. Deze wil immers alleen het revisienummer verhogen als er ook daadwerkelijk iets belangrijks aan het document gewijzigd is. In dit geval is de enige oplossing een nummer dat de gebruiker zelf bijhoudt. Wanneer dit nummer op een titelpagina wordt ingetypt en handmatig wordt gewijzigd is er niets aan de hand. Lastiger wordt het als het revisienummer ook op andere plaatsen voorkomt, zoals een voettekst.

In dat geval is de volgende werkwijze een oplossing:

Eigen revisienummer maken

 1. Kies in Word 2010 Bestand, Info.
 2. Klik in de rechter kolom van de backstage op Eigenschappen en kies Geavanceerde eigenschappen.
 3. Ga naar het tabblad Aangepast.
 4. Typ bij Naam een naam voor uw eigen documenteigenschap, zoals ‘Versie’.
 5. Kies bij Type een eigenschap, zoals Tekst of Getal. De waarde Tekst is goed.
 6. Typ bij Waarde het eerste revisienummer dat u wilt gebruiken, bijvoorbeeld 1.1, en klik op de knop Toevoegen.
 7. Sluit het venster met OK.

Eigen revisienummer invoegen

 1. Kies in Word 2007 of 2010 Invoegen, Snelonderdelen, Veld.
 2. Selecteer in de lijst het item DocProperty.
 3. Selecteer nu in de lijst met veldeigenschappen uw eigen documenteigenschap, in dit voorbeeld Versie, en klik op OK.

Voeg het eigen revisienummer op deze manier overal in waar u het wilt gebruiken, zoals een titelpagina en een voettekst.

Eigen revisienummer ophogen

Uw eigen revisienummer wordt niet automatisch opgehoogd. U bepaalt zelf wanneer dit gebeurt en wat het nieuwe nummer wordt. Aangezien de ingevoegde eigen revisienummers Word velden zijn wordt hun inhoud automatisch bijgewerkt wanneer het document wordt afgedrukt of wanneer alle velden in het document worden bijgewerkt. Zo wijzigt u het revisienummer:

 1. Kies in Word 2010 Bestand, Info.
 2. Klik in de rechter kolom van de backstage op Eigenschappen en kies Geavanceerde eigenschappen.
 3. Ga naar het tabblad Aangepast.
 4. Klik in de lijst onderaan op het item met uw naam, in dit voorbeeld Versie.
 5. Typ bij Waarde een nieuwe waarde, bijvoorbeeld 1.3, en klik op de knop Wijzigen.
 6. Sluit het venster met OK.

Overige versies

Het veld DOCPROPERTY is beschikbaar in alle versies van Word. In Word 2000 volgt u deze stappen om het in te voegen:

 1. Kies Invoegen, Veld.
 2. Kies in de linker lijst (Alle categorie├źn).
 3. Kies in de rechter lijst DocProperty.
 4. Klik op de knop Opties en selecteer de parameter RevisionNumber.
 5. Klik op Aan veld toevoegen en dan tweemaal op OK.

Om het dialoogvenster met documenteigenschappen zichtbaar te maken volgt u in Word 2000-2003 de volgende stappen:

 1. Kies Bestand, Eigenschappen.

Om het dialoogvenster met documenteigenschappen zichtbaar te maken volgt u in Word 2007 de volgende stappen:

 1. Klik op de Office-knop, wijs Voorbereiden aan en klik op Eigenschappen.
 2. Klik in het Documentinformatiepaneel op de pijl naast Documenteigenschappen en kies Geavanceerde eigenschappen.

Tips

 • Druk op [Alt]+[F9] om veldnamen zichtbaar te maken. U ziet dan een veldnaam als { DOCPROPERTY RevisionNumber \* MERGEFORMAT }.
 • Druk in een veld op [F9] om de waarde van dit veld bij te werken.