Symptomen

 • Het is nodig een weeknummer te tonen voor een bepaalde datum.
 • Weeknummerberekeningen lijken te complex of fouten te vertonen.

Remedie

 1. Voer in een cel een datum in of gebruik de functie VANDAAG.
 2. Voer in een andere cel, bijvoorbeeld ernaast, de volgende functie in:
  =WEEKNUMMER([celadres];21)
  waar [celadres] het adres is van de cel waarin de datum staat.

De functie retourneert het juiste weeknummer voor de opgegeven datum volgens ISO 8601.

Verdieping

Op internet zijn diverse websites te vinden waarop formules voor het berekenen van weeknummers getoond worden. Deze formules gaan uit van verschillende veronderstellingen, want niet iedereen is het erover eens wanneer week 1 precies begint. Bovendien vereisen veel van deze formules of oplossingen ingewikkeld overtypwerk of zelfs het maken van functies in VBA (Visual Basic for Applications). Kan dat niet anders?

Excel beschikt over een ingebouwde functie WEEKNUMMER. Ook deze gebruikt verschillende methoden om tot het gewenste weeknummer te komen. Er zijn een aantal standaarden.

Volgens systeem 1 is de week met 1 januari de eerste week van het jaar, deze wordt genummerd als week 1.

Volgens systeem 2 is de week met de eerste donderdag van het jaar de eerste week van het jaar, deze wordt genummerd als week 1. Dit systeem is identiek aan de standaard die is vastgelegd in ISO 8601, het meest gebruikte Europese systeem voor weeknummering.

Daarmee zijn we er echter niet. Excel gebruikt een functie voor het bepalen van het weeknummer die eruit ziet als:

WEEKNUMMER(serienummer,[type_resultaat])

De parameter [type_resultaat] kan een getal bevatten dat aangeeft op welke dag de week begint. De waarden 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 en 21 zijn mogelijk. Deze geven verschillende resultaten: een bepaalde datum kan volgens het ene systeem bijvoorbeeld in week 24 vallen en volgens een ander systeem in week 25.

Door gebruik te maken van de waarde 21 als tweede parameter, bijvoorbeeld =WEEKNUMMER(VANDAAG();21), wordt de officiƫle berekening volgens ISO 8601 gebruikt. Dit is systeem 2. Helaas is deze parameterwaarde niet beschikbaar in Excel versies voorafgaand aan versie 2010!

Tips

 • Een eenvoudige formule om toch zelf het weeknummer te berekenen is:
  =INTEGER((B6-DATUM(JAAR(B6);1;1))/7)+1
  Hierbij begint week 1 gewoon op 1 januari, week 2 op 8 januari enzovoort.
 • Gebruik een goede kalender of website om het weeknummer te controleren. Een voorbeeld van een website is http://www.kalender-365.nl.

Zie ook

Waarde wordt als datum getoond.
Datum in het werkblad klopt niet.