Symptomen

  • De gebruiker krijgt bij automatisch updaten via Windows Update of bij controle op de website van Windows Update updates aangeboden van programma(onderdelen) die na een installatie van een nieuwere versie van Office niet meer op de pc staan.
  • De gebruiker moet bij bepaalde upgrades de cd van een eerdere versie van Office in het schijfstation plaatsen.

Remedie

  • Als u een upgrade hebt uitgevoerd naar een nieuwere versie van Office waarbij bepaalde onderdelen van de oudere versie niet zijn verwijderd – zie het voorbeeld hierna – ga dan naar Start, Configuratiescherm, Software en verwijder alsnog de onderdelen van de oudere versie die u niet (meer) wilt.
  • Kies bij automatische updates voor Aangepaste installatie – of laat een lijst aanbevolen updates aanmaken via controle op de website van Windows/Office Update – en selecteer alleen de updates die voor u van toepassing zijn en niet de updates voor toepassingen die u niet hebt geïnstalleerd of niet nodig hebt. Schakel eventueel de optie in om de ongewenste updates niet meer aan te bieden bij volgende updates of controles.

Voorbeelden

Enkele situaties waarin de bovengenoemde problemen zich kunnen voordoen:

  • Microsoft Office 2003 bevat bijvoorbeeld geen upgrades voor FrontPage die met de installatie van Office 2000 Premium of Office XP Pro Plus in versie 2000 respectievelijk 2002 op uw systeem zijn terechtgekomen. Dat programma kan zodoende echter wel op de pc zijn achtergebleven, want zowel de installatie van als de upgrade naar Office 2003 verwijdert die toepassing niet. En dat betekent ook dat dit onderdeel bij (automatische) updaten wordt gedetecteerd zodat daarvoor updates worden beschikbaar gesteld.
  • Windows/Office Update controleert welke onderdelen en programma’s op uw pc zijn geïnstalleerd en biedt u in principe alleen updates aan voor daadwerkelijk aanwezige producten. Desalniettemin kan het voorkomen, als u bijvoorbeeld tijdens de installatie van een Office-versie ervoor gekozen hebt om bepaalde onderdelen niet te installeren, dat Windows/Office Update bepaalde updates toch laat zien en ze aan u aanbiedt omdat het onderdelen zijn die deel uitmaken van de standaardinstallatie.

Andere versies

Het bovenstaande geldt in ieder geval voor de Office Standard-versies 2000, 2002/XP en 2003. Of dit ook voor versie 2007 geldt, is niet bekend.