Symptomen

 • Een gebruiker wil een afdruk maken van een werkblad waarin een grafiek staat. Het is de bedoeling dat alleen de grafiek wordt afgedrukt. Op de afdruk verschijnen echter steeds ook andere gegevens die in het werkblad staan.

Remedie

Er zijn twee manieren om dit probleem te lijf te gaan:

Kopieer de grafiek naar een nieuw werkblad:

 1. Klik in het lint van Excel 2010 op de tab Start.
 2. Klik op de knop Invoegen en kies Blad invoegen.
 3. Activeer het werkblad waarin de grafiek staat.
 4. Klik op de achtergrond van de grafiek, waardoor er (afhankelijk van de Excel-versie die u gebruikt) kleine blokjes langs de rand van de grafiek, of de rand van de grafiek dikker wordt.
 5. Klik op Kopiëren.
 6. Klik in cel A1 van het zojuist toegevoegde werkblad.
 7. Klik op Plakken.
  U kunt nu heel gemakkelijk een afdruk maken van uitsluitend de grafiek: u hoeft slechts Bestand, Afdrukken te kiezen.

Of: Maak een afdruk van de geselecteerde grafiek

 1. Klik op de achtergrond van de grafiek waardoor de rand van de grafiek geselecteerd wordt.
 2. Kies Bestand, Afdrukken.
 3. In oudere Excel-versies verschijnt het dialoogvenster Afdrukken.
 4. Klik hier in het keuzerondje Selectie en klik vervolgens op OK.
 5. In recentere versies heeft Excel al geconstateerd dat er een grafiek geselecteerd was toen u de afdrukopdracht startte. In de backstage ziet u daarom maar één optie:

 1. Klik op deze optie en klik vervolgens op Afdrukken.

Zie ook

Afdrukvoorbeeld.