Symptomen

  • Men wil regelmatig de lijst met recente bestanden van Office 2007 of 2010 wissen.
  • De lijst met recente bestanden bevat gevoelige informatie.
  • Men wil het wissen van de lijst van recente bestanden automatiseren.

Remedie

Om de lijst met recente bestanden via een VBA programma te wissen maakt u de volgende macro in uw standaard Word 2010 sjabloon (normal.dotm):

Sub RecenteDocumentenWissen()
' Wist de lijst met laatst gebruikte documenten
Dim lBestand As RecentFile
Dim x As Integer

x = MsgBox("Lijst met recente bestanden wissen?", vbOKCancel, "Recente bestanden")

If x = vbOK Then
 For Each lBestand In Application.RecentFiles
  lBestand.Delete
 Next
End If
End Sub

Voer de macro uit wanneer u dat wilt en kies OK om de lijst met recente bestanden te laten wissen. Kies u Annuleren, dan gebeurt er niets.

Verdieping

Veel Office toepassingen houden een lijst met recent gebruikte bestanden bij. In Office 2007 en 2010 kan de lijst aanzienlijk langer zijn dan in oudere versies. Dit verhoogt de kans op informatielekken. Elke persoon met toegang tot de computer kan Word, Excel of bijvoorbeeld Access opstarten en via de lijst met recente bestanden zien waar de gebruiker mee bezig is geweest. Een simpele muisklik is voldoende om een interessant uitziend bestand te openen.

Het is in Office 2010 mogelijk handmatig enkele bestanden uit de lijst te verwijderen. Ga naar de tab Bestand, optie Recent. Rechtsklik op een bestand en kies Uit lijst verwijderen.

Om in Office 2010 alle bestanden uit een lijst te wissen gaat u naar de tab Bestand, optie Recent. Rechtsklik op een bestand en kies Losgemaakte documenten wissen. Hiermee verwijdert u alle documenten die niet zijn ‘vastgepind’. Daarnaast kunt u alle laatst gebruikte locaties wissen

Een oplossing waarmee u niet per programma de lijsten hoeft te wissen is via de registereditor van Windows. Zoals gebruikelijk moet u hiermee zeer voorzichtig zijn.

  1. Start de registereditor.
  2. De lijsten met laatst gebruikte bestanden bevinden zich onder HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\[versie], waarbij [versie] het versienummer is, bijvoorbeeld 12.0 voor Office 2010.
  3. Ga dan naar het programma en daaronder naar de sleutel File MRU. Bijvoorbeeld Excel\File MRU.
  4. Wis de hier aanwezige genummerde items. De waarde Max Display bevat het maximale aantal getoonde bestanden.
  5. Herhaal de laatste stappen voor elk Office programma waarvan u de lijst met recente bestanden wilt wissen.

Tips

  • Om geen bestanden te laten onthouden in Office 2007 of 2010 gaat u naar de opties (Office-knop, Opties in 2007 en Bestand, Opties in 2010). Kies Geavanceerd en stel de waarde van het vak Dit aantal onlangs geopende documenten weergeven in op 0.

Zie ook

De lijst met laatst gebruikte bestanden wissen.
Persoonlijke gegevens verwijderen uit Office-bestanden.