Symptoom

  • In cellen in een werkblad staan langere teksten. De gebruiker wil een deel van die teksten in andere cellen plakken, maar ziet op tegen de hoeveelheid werk die daarbij komt kijken.

Remedie

  1. Typ de juiste functie in een lege cel rechts van de cel met de lange tekst. Welke functie(s) u moet gebruiken, leest u onder het kopje Verdieping.
  2. Kopieer die functie naar de rijen daaronder.
  3. Druk op [Shift]+[F9] om er zeker van te zijn dat het werkblad is herberekend.
  4. Kopieer de kolom die u zojuist met formules hebt gevuld door de cellen te selecteren en de opdracht Bewerken, kopiëren te geven.
  5. Plak de gekopieerde teksten op dezelfde plek terug: kies Bewerken, Plakken speciaal, en selecteer het keuzerondje Waarden.

Verdieping

Wilt u het eerste deel van een langere tekst in een cel overnemen, gebruik dan de functie Links. Achter deze functienaam moet u twee dingen opgeven: het adres van de cel waarin de langere tekst staat, en het aantal tekens dat u wilt overnemen.

Wilt u de laatste tekens uit een langere tekst overnemen, gebruik dan de functie Rechts. Ook hier moet u achter de functienaam het adres van de cel met de langere tekst en het aantal over te nemen tekens opgeven.

Wilt u tekens uit het midden van een langere tekst overnemen, gebruik dan de functie Deel. Achter deze functienaam moet u niet alleen het adres van de cel met de langere tekst en het aantal over te nemen tekens opgeven, maar ook de positie vanaf waar u de tekens wilt overnemen

Tips

  • Gebruikt u de functies Links, Rechts en Deel om een stuk uit een grotere tekst te knippen, dan wordt uw formule flexibeler als u de plek waar het overnemen moet beginnen, laat bepalen door de functie Vind.Alles. Dit kan heel handig zijn als u bijvoorbeeld de straatnaam en het huisnummer wilt scheiden:
  • Vind.Alles is een functie die onderscheid maakt tussen hoofdletters. Bevat cel A1 de tekst HOOFDLETTERS, dan levert Vind.Alles(A1, “d”, 1) dus niets op. De functie Vind.Spec maakt géén onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters.

Zie ook

Teksten in cellen samenvoegen.