Symptomen

  • Wanneer de opmaak van de ene lijst wordt veranderd, wijzigt ook die van een andere lijst in het document.
  • De opmaak van lijsten lijkt gekoppeld, de gebruiker kan niet voor de ene lijst een nummering kiezen en voor de andere lijst opsommingstekens.

Remedie

  1. Rechtsklik in Word 2010 in de tweede lijst en kies de optie Afzonderlijke lijst.

  1. Pas nu de gewenste opmaak toe op de eerste of de tweede lijst. Zij zijn niet meer gekoppeld.

Verdieping

Normaal gesproken is het mogelijk elke lijst in een Word document een andere opmaak te geven. In een enkel geval echter blijken de lijsten aan elkaar gekoppeld te zijn. Dat is bijvoorbeeld mogelijk doordat de gebruiker in de tweede lijst de optie Doorgaan met nummeren gekozen heeft. Word concludeert dat het om één lijst gaat, en het is later niet meer mogelijk de eerste lijst een andere opmaak te geven dan de tweede. Denk hierbij aan een andere nummeringsmethode, andere opsommingstekens, of een nummering voor de ene lijst en opsommingstekens voor de andere.

Overige versies

In oudere versies van Word is de optie Afzonderlijke lijst niet beschikbaar.

Zie ook

Opsommingstekens en nummering.