Symptomen

  • U hebt een fraaie grafiek in elkaar geknutseld. Op het scherm ziet deze grafiek er heel goed uit. Echter: na het maken van een afdruk staat u een bittere teleurstelling te wachten: alle kleuren zijn vervangen door grijstinten die nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn.

Remedie

  1. Klik in Excel 2010 of 2007 op de tab van het tabblad Pagina-indeling.
  2. Klik in de groep Thema’s op het omlaagwijzende driehoekje rechts van het lijstvak Kleuren:

  1. Kies Grijswaarden:

Pas nu de ‘kleuren’ van de grafiek naar eigen smaak aan. U hebt nu een veel beter zicht op de grijstinten die straks zullen worden afgedrukt.

Andere versies

Excel versies tot 2007 kennen geen thema. Ze kennen wel de mogelijkheid het kleurenpalet aan te passen, maar die wijziging heeft gevolgen voor alle werkmappen die u daarna opent – en is dus niet wenselijk. U kunt wel een gegevensreeks (of gegevenspunt, bij cirkeldiagrammen) selecteren en via rechtsklikken de optie Gegevensreeks opmaken (of Gegevenspunt opmaken) gebruiken om de kleuren aan te passen.

Let ook op de optie Bestand, Pagina-instelling. In het tabblad Blad kunt u onder meer aangeven of u de grafiek in zwart-wit wilt afdrukken en of conceptkwaliteit gewenst is. Zorg dat het selectievakje Conceptkwaliteit is uitgeschakeld.

Tip

  • Als de grafiek alleen bedoeld is om af te drukken (met andere woorden: de kleuren zijn niet relevant omdat er geen gebruikers naar de grafiek in het werkblad kijken), kunt u op de bovenstaande manier te werk gaan en de werkmap opslaan.
  • Wilt u de oorspronkelijke kleuren behouden, ga dan te werk zoals hierboven beschreven. Sla de wijzigingen na het maken van de afdruk niet op, om de oorspronkelijke kleuren te behouden.
  • Thema’s worden gekoppeld aan werkmappen. Kiest u voor uw grafiekwerkmap het thema Grijstinten, dan blijven andere werkmappen gewoon gekoppeld aan hun eigen thema. Het standaardthema is Kantoor.

Zie ook

Afdrukvoorbeeld.