Symptomen

  • Er gaan geruchten dat er vooraf gedefinieerde bladwijzers bestaan. U wilt graag weten of dit waar is, en zo ja, welke bladwijzers standaard in een document aanwezig zijn.

Remedie

  1. Open een willekeurig Word-document.
  2. Zet de cursor op een willekeurige positie.
  3. Druk op functietoets [F5], typ \EndOfDoc en druk op [Enter].

De cursor wordt nu naar het einde van het document verplaatst.

Het bestaan van standaard bladwijzers is dus geen fabeltje. U kunt ze gebruiken zonder ze eerst te hoeven declareren.

Verdieping

Word kent de volgende standaard bladwijzers:

Standaard bladwijzer Omschrijving
\Cell In een tabel: de cel waarin de cursor staat. Bevat de selectie meer dan één cel, dan verwijst \Cell naar de eerste cel in de selectie.
\Char Het teken dat achter de invoegpositie staat. Bevat de selectie meer dan één teken, dan verwijst \Char naar het eerste teken in de selectie.
\Doc De complete inhoud van het document, maar zonder het teken dat het laatste alinea-einde aangeeft.
\Line De regel waarin de cursor staat. Bevat de selectie meer dan één regel, dan verwijst \Line naar de eerste regel in de selectie. Staat de cursor tussen twee regels in, dan verwijst \Line naar de eerstvolgende regel achter de invoegpositie.
\EndOfDoc Het einde van het actieve document.
\EndOfSel Het van de actieve selectie.
\HeadingLevel De kop van de tekst waarin de cursor of de geselecteerde tekst staat.
\Page De pagina waarin de cursor staat. Beslaat de selectie meer dan één pagina, dan verwijst \Page naar de pagina waarin de selectie begint.
\Page De pagina waarin de cursor staat. Beslaat de selectie meer dan één pagina, dan verwijst \Page naar de pagina waarin de selectie begint.
\Para De alinea waarin de cursor staat. Bevat de selectie meer dan één alinea, dan verwijst \Para naar de eerste alinea in de selectie.
\PrevSel1 Het laatste tekstfragment dat u bewerkt hebt. U komt onder andere op deze plek terecht als u functietoets F5 indrukt en in het venster GaNaar op de knop Vorige klikt.
\PrevSel2 Het voorlaatste tekstfragment dat u bewerkt hebt. U komt onder andere op deze plek terecht als u functietoets F5 indrukt en in het venster GaNaar twee keer op de knop Vorige klikt.
\Section De sectie waarin de cursor staat. Beslaat de selectie meer dan één sectie, dan verwijst \Section naar de eerste sectie in de selectie.
\Sel De cursorpositie of de actieve selectie.
\StartOfDoc Het begin van het document.
\StartOfSel Het begin van de actieve selectie.
\Table De tabel waarin de cursor staat, of de eerste tabel in de selectie.

Tips

Verborgen bladwijzers verschijnen niet in het dialoogvenster Ga naar, dat getoond wordt als u op functietoets [F5] drukt.

Zie ook

Functietoets [F5].

Application.GoForward.

Application.GoBack.

Bladwijzers.