Symptomen

  • Gebruikers merken dat er in Windows Verkenner ‘Excel’-bestandjes te zien zijn die beginnen met de tekens ~$. Zij willen graag weten wat die bestandjes daar doen en of ze verwijderd kunnen worden.

Remedie

  1. Bekijk de datum en de tijd die in de kolom Gewijzigd op te zien zijn.
  2. Zijn deze (ongeveer) gelijk aan de actuele datum en tijd, dan hoeft u niets te doen. Liggen de datum en tijd (ver) in het verleden, selecteer dan het ~$-bestand en druk op de [Del] toets om het bestand te verwijderen.

Verdieping

  • Een ~$-bestand correspondeert met een ander Excel-bestand in dezelfde map. In de hierboven afgebeelde figuur ziet u het bestand TEST.xlsx, dat correspondeert met het geselecteerde ~$TEST.xlsx-bestand. (Let wel: het bestand TEST.xlsx is niet gedeeld.)
  • Dit ~$TEST.xlsx-bestand verschijnt als u het corresponderende TEST.xlsx-bestand in Excel opent.
  • Excel slaat bij het openen van het TEST.xlsx-bestand uw gebruikersgegevens op in het ~$TEST.xlsx-bestand.
  • Uw gebruikersgegevens die tijdens het openen in het bestand ~$TEST.xlsx zijn opgeslagen, worden gebruikt als u het bestand nog open hebt staan, en een andere gebruiker ook probeert het bestand TEST.xlsx te openen. Excel toont de tweede gebruiker dan een venster waarin gemeld wordt dat het bestand al in gebruik is:

De gebruikersgegevens in dit dialoogvenster zijn afkomstig uit het bestand ~$TEST.xlsx.

Tips

  • Opent u een Excel-bestand vanuit Microsoft SharePoint, dan verschijnt er geen ~$-bestand. De reden daarvan is eenvoudig: SharePoint weet welke gebruiker het Excel-bestand geopend heeft. Het is dus niet nodig deze informatie nog eens in een apart bestand op te slaan.
  • Hetzelfde geldt als u een Excel-bestand vanuit een WebDav-omgeving opent met behulp van de Sharepoint dynamic link library.

Zie ook

  • Werkmappen delen met andere gebruikers.