Symptomen

 • Uw briefpapier, uw advertenties, uw visitekaartjes, alles is uitgevoerd in uw huisstijl. De gegevensbladen in Access zien er echter ongeveer uit als de cellen van een Excel-werkblad: ze voldoen op geen enkele manier aan de eisen die uw huisstijl stelt.
 • Bij grote instellingen als de Rabobank, de ABN Amro, de ING-bank en talloze andere bedrijven ziet u steeds vaker dat ook de programma’s die u als klant op het beeldscherm te zien krijgt, zijn uitgevoerd in huisstijl. Waarom die van uw bedrijf nog niet?

Remedie

 1. Kies Extra, Opties.
 2. Klik op de tab van het tabblad Gegevensblad:

 3. Stel in het groepsvak Standaardlettertype het gewenste lettertype, het gewenste tekengewicht (de dikte van de letters) en de corpsgrootte (het aantal punten) in. Geef met behulp van de selectievakjes bovendien aan of u wilt onderstrepen en/of letters wilt cursiveren.
 4. Stel in het groepsvak Standaardkleuren de kleur van de letters in (achter de misleidende aanduiding Lettertype), kies de gewenste achtergrondkleur en de kleur die de rasterlijnen moeten krijgen.
 5. Geef rechtsboven in het groepsvak Standaardweergave van rasterlijnen door middel van selectievakjes aan of u de cellen in het gegevensblad horizontaal en/of verticaal met rasterlijnen wilt afbakenen.
 6. Geef met behulp van de keuzerondjes aan of u cellen verhoogd, verlaagd of op de normale manier (Geen: vlak) wilt laten weergeven.
 7. Stel desgewenst ook de standaardkolombreedte in.
 8. Klik op OK om de nieuwe instellingen vast te leggen.

De nieuwe instellingen gelden voor alle gegevensbladen van alle tabellen die u vanaf dit moment opent. Om een reeds geopend gegevensblad op de nieuwe manier af te beelden moet u het gegevensblad sluiten en opnieuw openen.

Andere versies

In Access 2010 zit wel een optie Bestand, Opties, Gegevensblad, maar hier kunt u geen lettertypen of lettertypekleuren instellen. Dat kan wel in het lint. Selecteer eerst de hele tabel door op het blokje linksboven te klikken. Ga dan in het tabblad Start, in de groep Tekstopmaak aan de slag.

Verdieping

Het invoeren van een huisstijl is geen eenmansactie. Het is een project van flinke omvang, waar iedere medewerker binnen uw organisatie mee te maken krijgt en zijn of haar steentje aan moet bijdragen. Een goede, consequent doorgevoerde huisstijl zal uw organisatie geen windeieren leggen. Maar cruciaal in de vorige zin zijn de woorden ‘consequent doorgevoerde’. Bij de Rabobank is alles blauw/oranje; bij de ABN Amro alles groen/geel.

Huisstijl is geen kwestie van smaak. Natuurlijk, medewerkers mogen een huisstijl mooi of minder mooi vinden. Maar zelfs als iemand de huisstijl echt afschuwelijk vindt: in het belang van de organisatie gewoon consequent toepassen.

Tips

 • De informatie op gegevensbladen wordt in het standaard lettertype Arial afgebeeld tegen een overwegend witte achtergrond. Door het veranderen van enkele instellingen kunt u het uiterlijk van alle gegevenstabellen in één keer veranderen. Ook van tabellen in andere reeds bestaande databases en zelfs van tabellen in nog te bouwen databases.