Symptoom

 •  De gebruiker wil overal bijzondere tekens snel en handig kunnen intypen.

Remedie

 • Gebruik de dode toetsen van uw toetsenbord.
 • Gebruik de standaard sneltoetsen voor de symbolen in uw programma.
 • Laat bijzondere tekens, symbolen of afbeeldingen invoegen via een autotekstfragment (bouwsteen of ander snel onderdeel in het programma).
 • Definieer zelf sneltoetsen voor veelgebruikte bijzondere tekens.

Verdieping

Een groot aantal bijzondere letters met diakritische tekens (é, è, ë, et cetera) kunt u met behulp van de zogenaamde ‘dode’ toetsen van uw toetsenbord typen. Meer bijzondere tekens en ook allerlei symbolen kunt u invoegen via de optie Symbool (via menu of tab Invoegen). In het venster van de symbolen vindt u ook een getalwaarde voor elk symbool, die u met uw toetsenbord of met speciale invoegcodes kunt ingeven.

Om bijzondere symbolen die u vaak gebruikt, maar die bijvoorbeeld een lastige procedure voor het invoegen kennen, toch snel in te typen, kunt u – tenminste in de meeste Office-programma’s – ook de optie AutoCorrectie (of AutoTekst) gebruiken. Voor een aantal tekens is dit in AutoCorrectie alvast geregeld, typ bijvoorbeeld maar eens (e), ™ of (c) en u krijgt direct €, ™ of ©. Zo zou u ook (5) kunnen laten vervangen door een vijf in een rondje of (www) door een wereldbolletje:. De werkwijze:

 1. Voeg het gewenste symbool in uw document in (via Symbool uit een tekenset, bijvoorbeeld Wingdings of Webdings).
 2. Kopieer het symbool (bijvoorbeeld met [Ctrl]+[c]).
 3. Ga naar het venster AutoCorrectie (menu Extra, Autocorrectie-opties).
 4. Typ onder Vervang: de tekst die vervangen moet worden door het symbool – bijvoorbeeld ‘gsm’ om een symbool van een mobieltje in te voegen – en plak het symbool onder Door:.
 5. Klik OK.
 6. Typ in het document ‘gsm’ en zie dat het vervangen wordt door het mobiele telefoontje.

Als u de automatische correctie niet wilt in sommige gevallen, maak die dan direct ongedaan met [Ctrl]+[z] of druk op de Backspace-toets.

Geen symbolen

Sommige programma’s in de Officebundel ontberen de mogelijkheid voor het invoegen van symbolen, bijvoorbeeld Access heeft er geen optie voor op de werkbalk of tab. Maar soms wilt u dan toch tekst in velden in kunnen voeren met daarin bijzondere tekens. De tekens die u met uw toetsenbord kunt maken, zoals de letters met diakritische tekens, vormen dan geen probleem. Maar het invoegen van een wereldbolletje of een gsm’etje is een stuk lastiger. Enkele tips voor hoe u bijvoorbeeld in Access te werk zou kunnen gaan:

 • Maak de afwijkende tekst eerst in een programma waarin dat wel makkelijk te doen is, zoals in Word of PowerPoint en breng de tekst dan over via knippen en plakken naar Access.
 • Gebruik de ASCII- en ANSI-cijfercodes die u met behulp van het numerieke deel van uw toetsenbord op elke plaats in de Windowsomgeving kunt maken (de toetscombinatie [Alt]+[x] uit Word om een Unicode in te voegen, werkt in Access niet).
 • Gebruik de sneltoetscombinaties of codes uit het Windows-onderdeel Speciale tekens. Dit standaard met Windows meegeleverde programma – een van de Bureau-accessoires – werkt vergelijkbaar met de Officeprocedure via Invoegen, Symbool maar heeft geen mogelijkheden om zelf sneltoetsen te definiëren.

Andere versies

 • In Word 2007 start u de autocorrectieopties via de Officeknop, knop Opties voor Word, categorie Controle, knop AutoCorrectie-opties.
 • In Word 2010 komt u bij de opties via tab Bestand, Opties, categorie Controle, knop AutoCorrectie-opties.

Tip

 • Zoals u elders op deze site kunt lezen zijn er diverse manieren om uw eigen sneltoetsen voor bijzondere tekens of symbolen in te stellen, bijvoorbeeld door het toetsenbord aan te passen. Mocht de gewenste sneltoets echter niet beschikbaar zijn omdat die wordt gebruikt voor een andere (al dan niet standaard) Word-functie in bepaalde documenten, dan zou u nog kunnen kiezen voor het invoegen van het symbool via een macro die u een eigen sneltoets meegeeft. Deze macro kunt u dan bewaren in een van de Normal-sjabloon afwijkende sjabloon waarin u de standaard toegewezen toetscombinatie niet nodig heeft.

Zie ook

Speciale tekens in Office

Speciale tekens invoegen

AutoTekst

AutoCorrectie

Sneltoets voor symbool