Symptomen

  • Een VBA ontwikkelaar wil de Backstage-weergave van Office 2010 aanpassen.

Remedie

Office 2007 kent geen Backstage-weergave In Office 2010 en 2013 is het mogelijk deze weergave aan te passen via XML code in de programmeermethode RibbonX. Om de code aan een document of sjabloon toe te voegen gebruikt u bij voorkeur het hulpprogramma Office Custom UI Editor.

Verdieping

De Backstage-weergave bevindt zich onder het tabblad Bestand (in Engelse versies File). Deze weergave neemt het volledige scherm in beslag en maakt het de gebruiker makkelijk taken uit te voeren met het gehele document, zoals afdrukken, opslaan in een ander formaat of verzenden.

Wanneer gebruikers binnen een organisatie niet-standaard taken uitvoeren met het document kan het interessant zijn de Backstage-weergave aan te passen. Zo zitten op maat gemaakte functies op een voor de Office 2010 gebruiker logische plaats.

Het aanpassen van de Backstage-weergave doet u bij voorkeur in een gratis hulpprogramma, de Office Custom UI Editor. Zoek hier even naar met Google of Bing en installeer de Office Custom UI Editor. Let op: er zijn verschillende versies van, dus zorg dat u die versie gebruikt waarvan hieronder afbeeldingen staan.

  1. Open de Office Custom UI editor en kies File, Open of de knop Open om het juiste sjabloon te openen.
  2. Voeg de code in om de Backstage uit te breiden. Het is niet altijd eenvoudig uit te vinden welke mogelijkheden bestaan. De code hieronder geeft een eenvoudig voorbeeld:
<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2009/07/customui">
<backstage>
<tab id="customTab" label="Ons bedrijf">
<firstColumn>
<group id="customGroup" label="Handboeken">
<topItems>
<button id="customButton" label="Bedrijfshandboek" imageMso="DocumentTemplate" onAction="macBedrijfshandboek" isDefinitive="true" />
</topItems>
</group>
</firstColumn>
</tab>
</backstage>
</customUI>
  1. start3Sla het sjabloon op met de knop Save.
  2. Sluit de Office Custom UI editor en test het sjabloon in de Office toepassing.

Binnen de functie <backstage> worden achtereenvolgens een tabblad en een groep gemaakt. Binnen de groep wordt een knop geplaatst. In het voorbeeld is deze knop Bedrijfshandboek genoemd. Er wordt een standaard afbeelding uit Office 2010 voor gebruikt, te weten de afbeelding DocumentTemplate. Als op de knop gedrukt wordt, zal de actie onAction=” macBedrijfshandboek” uitgevoerd worden. De macro “macBedrijfshandboek” moet u uiteraard zelf maken. Tot slot geeft de parameter isDefinitive=”true” aan dat na het aanklikken van de knop de Backstage-weergave gesloten wordt.

Om de macro te maken gebruikt u deze code:

Sub macBedrijfshandboek (control As IRibbonControl)
Dim wdApp As Word.Application
Set wdApp = GetObject(, "Word.Application")
wdApp.Documents.Open FileName:="S:\Bedrijfshandboek.dotx", ReadOnly:=True, AddtoRecentFiles:=False
End Sub

De macro opent in Word het bedrijfshandboek vanuit de vaste locatie S:\.

Het is niet altijd nodig het scherm van de Backstage-weergave te gebruiken. De snelste manier om een actie met een document uit te voeren is door een opdracht direct in de linker lijst te plaatsen. Deze opdrachten worden Fast commands genoemd.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2009/07/customui" >
<backstage>
<button id=”handboek” label=”Bedrijfshandboek” imageMso=”DocumentTemplate” keytip=”Z” insertAfterMso=”FileSaveAs” onAction=”macBedrijfshandboek” isDefinitive=”true” />
</backstage>
</customUI>

In dit voorbeeld wordt een knop met de naam Bedrijfshandboek toegevoegd, en wel na de interne opdracht FileSaveAs (Opslaan als). Er is ook een sneltoets toegewezen, namelijk de letter Z. Om het voorbeeld te laten werken voegt u dezelfde macro als hierboven toe aan het sjabloon.

Tips

  • Gebruik de knop Validate in de Office Custom UI Editor om te controleren of de ingevoerde code aan de eisen voldoet.
  • Sluit altijd de Office Custom UI Editor voordat u het sjabloon bewerkt in Word, of kies File, Close. Als het sjabloon op in beide toepassingen geopend is, kunnen er vreemde dingen gebeuren of kan het sjabloon corrupt raken.

Zie ook

Het lint aanpassen.

Macro’s toevoegen aan knoppen in het lint.

Macro’s toevoegen aan de werkbalk Snelle toegang.