Symptomen

  • Het afronden met behulp van een Excel-functie verloopt probleemloos:

  • Een gebruiker schrijft een VBA-programma om hetzelfde resultaat te bereiken:

Maar het effect is zeer teleurstellend:

Remedie

Vervang de hierboven afgebeelde programmacode door de onderstaande, correcte versie:

Verdieping

De functie CInt zet de waarde van de parameter om naar een integer (geheel getal). Deze functie kunt u gebruiken als u zeker weet dat de te converteren waarde niet groter is dan 32.000. Grotere waarden converteert u met CLng: deze functie zet de waarde van de parameter om naar een variabele van het type Long.