Symptomen

 • Een werkblad is door een VBA-programma van formules voorzien. Deze formules laten een foutwaarde als #VERW! of #NAAM! zien. Echter, wanneer u de formule probeert te evalueren, wordt na de eerste stap direct al de foutwaarde getoond:

 • Een cel met een formule laat een foutwaarde zien. Echter, wanneer u de formule met een druk op F2 in de wijzig-modus zet, en direct op Enter drukt, blijkt de formule ineens wél een correcte waarde op te leveren.

Remedie

 1. Open het VBA-programma dat de formules in het werkblad heeft gezet. Lokaliseer het statement dat een formule heeft geplaatst in de cel die de foutwaarde laat zien.
 2. Speur in dit statement naar fouten:
 3. Zijn alle functie in het Engels geschreven? (Zie ‘Verdieping’ voor het Engelse equivalent van de meestgebruikte functies.
 4. Is de Engelse interpunctie gebruikt? Daar waar u in de Excel-omgeving een ; gebruikt, gebruikt u in de VBA-omgeving een, en in plaats van een decimale komma gebruikt u de punt.
 5. Staan er geen spaties op plekken waar dit niet is toegestaan? Voorbeeld: in uw formule hebt u =som(A1 :B2) getypt. De spatie voor de dubbele punt is op die plek niet toegestaan.
 6. Verwijder niet toegestane spaties, corrigeer onjuiste interpunctie en verbeter fouten in functienamen.
 7. Laat het programma de formule opnieuw in het werkblad plaatsen.

Verdieping

U kunt de verbeteringen die onder ‘Remedie’ zijn geschetst, natuurlijk ook met de hand aanbrengen. Maar in grotere werkbladen worden tientallen, honderden, soms zelfs duizenden formules gebruikt.

Gebruik de onderstaande tabel om de Nederlandse functienamen om te zetten naar het Engels:

AANTAL COUNT
AANTAL.ALS COUNTIF
AANTAL.LEGE.CELLEN COUNTBLANK
AFRONDEN ROUND
ALS IF
ALS.FOUT IFERROR
DAG DAY
EN AND
GEHEEL TRUNC
GEMIDDELDE AVERAGE
GEMIDDELDE.ALS AVERAGEIF
HOOFDLETTERS UPPER
ISFOUT ISERROR
ISFOUT2 ISERR
ISLEEG ISBLANK
JAAR YEAR
KLEINE.LETTERS LOWER
LENGTE LEN
LINKS LEFT
MAAND MONTH
MAX MAX
MIDDEN MID
MIN MIN
NIET NOT
NU NOW
OF OR
RECHTS RIGHT
REST MOD
SOM SUM
SOM.ALS SUMIF
SUBTOTAAL SUBTOTAL
TIJD TIME
VANDAAG TODAY
VERT.ZOEKEN VLOOKUP
VERVANG REPLACE
VIND.ALLES FIND
VIND.SPEC SEARCH
WAARDE VALUE
ONWAAR FALSE
WAAR TRUE

Tips

 • Let op de functienamen in de formulebalk. De functie ALS wordt in hoofdletters weergegeven. Deze is door het hieronder afgebeelde programma met de Engelse benaming IF in gezet. De functie som is in het programma op de Nederlandse manier geschreven; hier had de programmeur het Engelse SUM moeten gebruiken.

 • Excel versie 2003 reageert erg kortaf: bij de eerste stap tijdens het evalueren van de formule wordt direct #NAAM! getoond. De versies 2007 en 2010 maken het mogelijk meer stappen te zetten, waardoor u een beter zicht op de oorzaak krijgt.
 • Breng eens een bezoekje aan http://www.applewood.nl/mkb/ExcelVertaal.asp als u een functienaam snel naar een andere taal wilt laten omzetten.

Zie ook

Formules evalueren.