Symptomen

 • Bij het genereren van een inhoudsopgave kan de fout “Geen inhoudsopgavegegevens gevonden” optreden.

Remedie

Het eerste dat u kunt proberen is het verwijderen van de huidige inhoudsopgave en het genereren van een nieuwe inhoudsopgave. Als dat geen oplossing biedt, leest u verder onder Verdieping.

Verdieping

In Word 2000 zonder een bepaald Service Pack was deze foutmelding bekend. Het probleem was dat in het inhoudsopgaveveld scheidingstekens gebruikt worden die niet overeenkomen met de lijstscheidingstekens voor uw taal. Tot onze verbazing blijkt het probleem nog, of weer, voor te komen in de nieuwste versie van Word 2010.

De fout treedt meestal op wanneer het document in een andere taal en op een andere computer gemaakt is. Bijvoorbeeld door een buitenlandse collega. Wanneer u het document bekijkt lijkt alles in orde, maar bij het opnieuw genereren van de inhoudsopgave wordt deze vervangen door de foutmelding “Fout! Geen inhoudsopgavegegevens gevonden”.

 1. Druk op [Alt]+[F9] om de Word velden zichtbaar te maken.
 2. Zoek het veld voor de inhoudsopgave, dit ziet er bijvoorbeeld uit als:
  {TOC \h \z \t “Kop 1,1, kop 3, 3” \n}

  Uw opmaak kan verschillen, maar het probleem zit hem in het gedeelte tussen aanhalingstekens. Hier worden argumenten opgesomd die zijn gescheiden door scheidingstekens. In dit geval is het scheidingsteken een komma. Maar het Windows lijstscheidingsteken voor de Nederlandse taal is standaard een puntkomma.

 3. Kies Starten, Configuratiescherm, Klok, taal en regio, De indeling voor datum, tijd of getallen wijzigen.
 4. Klik in het dialoogvenster Land en taal op Meer instellingen.
 5. Controleer het Lijstscheidingsteken.
 6.  Sluit beide geopende vensters met Annuleren.
 7. Wijzig de scheidingstekens in het inhoudsopgaveveld zodat zij overeenkomen met de instelling in Windows. Bijvoorbeeld: vervang komma’s door puntkomma’s.
 8. Schakel terug naar de normale weergave met [Alt]+[F9].
 9. Genereer de inhoudsopgave opnieuw door deze te selecteren en op [F9] te drukken of erop te klikken met de rechtermuisknop en Veld bijwerken te kiezen.

Tips

 • Met [Alt]+[F9] maakt u alle in het document voorkomende Word velden zichtbaar. Het veld {TOC} is de inhoudsopgave.
 • Voeg in Word 2000-2003 een inhoudsopgave in via het menu Invoegen, Verwijzing, Index en Inhoudsopgave en kies het tabblad Inhoudsopgave.
 • Voeg in Word 2007-2013 een inhoudsopgave in via het tabblad Verwijzing(en), kies Inhoudsopgave.