Symptomen

 • Gebruikers klagen erover dat ze hun zelfgeschreven VBA-programma niet meer kunnen wijzigen.

Remedie

 1. Schakel van de VBA-omgeving over naar de Excel-omgeving, bijvoorbeeld met de opdracht Bestand, Sluiten en terugkeren naar Microsoft Excel.
 2. Sluit eventueel openstaande dialoogvensters.
 3. Druk op [Enter] om er zeker van te zijn dat geen enkele cel in Wijzig-modus staat.
 4. Selecteer een andere cel, om er zeker van te zijn dat er geen afbeelding of object de focus heeft (geselecteerd is).
 5. Keer terug naar de VBA-omgeving, bijvoorbeeld door de toetsencombinatie [Alt]+[F11] in te drukken.
 6. Breng de gewenste wijziging in het programma aan.

Verdieping

Om de foutsituatie na te bootsten, zet u de volgende stappen:

 1. Activeer de VBA-omgeving en typ het volgende programmaatje in een willekeurige module:
 2. Keer met de opdracht Bestand, Sluiten en terugkeren naar Microsoft Excel terug naar de vertrouwde Excel-omgeving.
 3. Druk op [F2] om de cel in wijzigmodus te activeren.
 4. Ga terug naar uw programma met [Alt]+[F11].
 5. Uw programma is nu niet meer te wijzigen, tenzij u de onder ‘Remedie’ beschreven handelingen hebt uitgevoerd.
 6. Dezelfde blokkade kunt u ook op andere manieren opwerpen: kies in de Excel-omgeving voor Bestand, Opslaan als.