Symptomen

 • De resultaten van formules lijken onjuist. Gebruikers snappen niet waarom Excel een in hun ogen foutieve uitkomst laat zien.
 • Bij het evalueren van een formule trekt Excel 2003 de verkeerde conclusie:

Het bovenstaande dialoogvenster laat de situatie zien waarin is vastgesteld dat de inhoud van cel B2 gelijk is aan 1000, en het verschil van de cellen B4 en B5 gelijk is aan nul. Wie schetst uw verbazing als u op de knop Evalueren klikt:

Op de vraag “is 1.000 groter dan 0” antwoordt Excel ONWAAR.

 • Office 2007 geeft wel het juiste antwoord (WAAR), maar laat vervolgens toch Nog niet zien, de tekst die zou moeten verschijnen als de bewering niet waar is.

Remedie

Stel de herberekeningsmethode in op Automatisch:

 1. Kies Extra, Opties.
 2. Klik op de tab van het tabblad Berekenen.
 3. Activeer het keuzerondje Automatisch.
 4. Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten.

In Excel 2007 en recentere versies stelt u de herberekeningsmethode in door in het lint op het tabblad Formules, groep Berekening te klikken op Berekeningsopties en vervolgens te kiezen voor Automatisch.

Verdieping

Dit is een tekortkoming van Excel 2003 (bug). Het ware juister geweest als de formule-evaluatie eerst WAAR had gemeld, en vervolgens had meegedeeld dat ten gevolge van de ingestelde berekeningsmethode (Handmatig) er verder wordt gerekend met de waarde ONWAAR.

Excel 2007 evalueert de formule correcter, maar ook in deze versie wordt u niet geattendeerd op de herberekeningsmethode: Excel beoordeelt de voorwaarde als WAAR en stapt dan naar het deel van de formule die bij ONWAAR hoort.

De herberekeningsinstelling van de eerste werkmap die u opent, bepaalt de manier waarop Excel rekent. De instellingen van werkmappen die u daarna opent, worden genegeerd.

Tips

Vertrouwen is goed, controleren is beter. Dat geldt zeker als u een nieuw Excel-model opzet, dat u daarna gedurende langere tijd wilt gaan gebruiken.

 • Maak vooraf een zogenaamde ‘outputvoorspelling’. Noteer de getallen die u in het model wilt invoeren. Maak met de hand of met een rekenmachine een berekening van de waarde(n) die het model zou moeten opleveren.
 • Bouw vervolgens het Excel-model en voer de testgegevens in. Controleer de waarden die het model laat zien met de berekeningen die u zelf gemaakt hebt.

Deze methode is geen garantie dat het model foutloos is. Maar het maakt de kans wel groter dat u onjuiste aannames tijdens het ontwerp, tikfouten in formules en onhebbelijkheden en bugs in Excel tijdig ontdekt.

Toetsen voor herberekening

 • [F9]: Handmatig de herberekening van een complete werkmap starten voor gewijzigde en daarvan afhankelijke formules.
 • [Shift]+[F9]: Idem, maar alleen voor het actieve werkblad.
 • [Ctrl]+[Alt]+[F9]: Alle formules in alle geopende werkmappen herberekenen, ook al zijn de formules niet gewijzigd.
 • [Shift]+[Ctrl]+[Alt]+[F9]: Herberekeningsvolgorde opnieuw vaststellen (afhankelijkheden tussen formules herbeoordelen) en vervolgens alle formules in alle geopende werkmappen herberekenen, ook al zijn de formules niet gewijzigd.

 Zie ook

Herberekenen bij opslaan.