Symptomen

 • De gebruiker wil snel een opsomming in de tekst sorteren.
 • Een volgorde in een opsomming moet snel worden veranderd.

Remedie

 • Een langere opsomming in de tekst snel alfabetisch ordenen is met knippen en plakken een boel werk. Handiger is het om de komma’s tijdelijk te vervangen door harde returns, de alinea’s vervolgens op de gebruikelijke manier te sorteren en daarna de returns weer in komma’s te veranderen. Alleen als het woordje ‘en’ of ‘of’ nog voor het laatste item moet komen, moet u dan nog aanpassen.
 • Een (niet-alfabetische) volgorde in een opsommingslijst met bullets of nummers in de tekst snel aanpassen doet u het snelst met de omwissel-sneltoetsen [Shift]+[Alt]+[pijl omhoog] of [pijl omlaag].

Verdieping

Tekstopsomming (alfabetisch) ordenen

Stel u heeft de volgende opsomming in een tekst:

Belangrijke namen van virusbestrijders zijn (hier in alfabetische volgorde): McAfee, Norton, Kaspersky, F-Secure, BitDefender, G-Data, Avira AntiVir, ESET Nod32 en Trend Micro.

Ga als volgt te werk om deze opsomming alfabetisch te sorteren:

 1. Laat de opsomming (tijdelijk) met een harde return op een nieuwe regel beginnen.
 2. Vervang ‘en’ aan het eind van de opsomming door een komma en een spatie.
 3. Selecteer de opsommingstekst.
 4. Vervang (met bijvoorbeeld [Ctrl]+[h]) de komma plus spatie door ^p (=alineamarkering).
 5. Sorteer de alinea’s (menu Tabel).
 6. Vervang de alineamarkeringen door komma en een spatie.
 7. Zet ‘en’ weer op de gewenste plaats en verwijder de nieuwe regel voor de opsomming.

Voor een kleine opsomming is dit een redelijke ‘overkill’ (verslepen van de items is dan minstens zo snel), maar voor langere lijsten werkt het veel sneller!

Item in een lijst verplaatsen

Als u in een (on)genummerde opsomming ontdekt dat de volgorde niet klopt, kunt u dat snel aanpassen met speciale switch-sneltoetsen. Dat gaat als volgt:

 1. Zorg dat uw tekstinvoegpunt staat in het item dat u wilt verplaatsen (selecteren is niet nodig).
 2. Houd de combinatietoetsen [Shift]+[Alt] ingedrukt en verplaats met [pijl omhoog] of [pijl omlaag] (eventueel meermaals) het item naar de gewenste positie in de lijst.

Als uw lijst genummerd is, wordt de nummering natuurlijk direct aangepast.

Andere versies

Sorteren van alinea’s doet u in versie 2007/2010 met de knop Sorteren in groep Alinea van de tab Start.

Tips

 • Met de combinatietoetsen [Shift]+[Alt] ingedrukt springt u met [] of [] (eventueel meermaals) meer of minder in. Hierbij wordt tevens het opsommingsteken gewijzigd, of de letters of cijfers opgehoogd. Dit is hetzelfde effect als u verkrijgt met de knoppen voor inspringen in uw werkbalk of tab Start. Om verder of minder in te springen zonder het niveau van de opsomming aan te passen gebruikt u [Tab]/[Shift]+[Tab] (vooraan de alinea) of [Ctrl]+[m] /[Ctrl]+[Shift]+[m] (achteraf).