Symptomen

 • Een gebruiker kopieert een tekst en plakt deze in een ander programma, bijvoorbeeld in Kladblok. Echter, woorden waarvan zeker is dat ze uit de tekst zijn verwijderd, worden toch meegekopieerd.

 • Een macro verzamelt teksten uit diverse documenten en plaatst deze in een database. De teksten blijken, ondanks grondig redigeren en corrigeren, toch spel-, taal- en tikfouten te bevatten.

Remedie

 1. Open het document (uitgaande van Word 2000-2003).
 2. Kies Beeld, Werkbalken.
 3. Klik op Redigeren.
 4. Klik op het omlaagwijzende driehoekje rechts van de knop Weergeven.
 5. Kies in het lijstvak voor Uiteindelijk.

In Office 2007 klikt u in het lint op de tab Controleren, en kiest u in het hieronder afgebeelde lijstvak voor Uiteindelijk.

In Office 2010 doet u hetzelfde, maar hier heet de optie Definitief.

 1. De wijzigingen verdwijnen nu van het scherm (maar blijven in het document behouden):
 2. Kopieer de gewenste tekst door deze te selecteren en vervolgens op [Ctrl]+[C] te drukken.
 3. Ga naar het programma en de plek waar u de tekst wilt plakken.
 4. Druk op [Ctrl]+[V].
 5. Het resultaat is nu wel naar wens: