Symptomen

 • Gebruikers zijn op zoek naar een manier om de inhoud van een cel te verbergen.

Remedie

Zo verbergt u een cel:

 1. Selecteer de cel waarvan u de inhoud wilt verbergen.
 2. Rechtsklik met de muis op de cel en kies Celeigenschappen.
 3. Klik op de tab van het tabblad Getal.
 4. Kies links in het lijstvak voor Aangepast.
 5. Typ in het tekstvak Type drie puntkomma´s (;;;).
 6. Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten.

De inhoud van de cel is nu verborgen.

Verdieping

De op deze manier verborgen inhoud van cellen is wel zichtbaar in de formulebalk.

U kunt de inhoud van een cel op een aantal manieren verbergen. De methode die veel Excel-gebruikers toepassen, is de kleur van het lettertype instellen op de achtergrondkleur van de cel. Deze methode werkt vrij goed, maar heeft een aantal nadelen. Selecteert u de cel, bijvoorbeeld als onderdeel van een bereik, dan wordt de inhoud toch een beetje zichtbaar. Afhankelijk van het merk en het type printer, gebeurt dit ook wanneer een afdruk van het werkblad wordt gemaakt.

Tips

 • Wat is de betekenis van de drie puntkomma’s? De puntkomma’s zijn scheidingstekens. Ze bakenen de getalnotatie voor de vier mogelijke celinhouden af:
  <positieve waarde>;<negatieve waarde>;<nulwaarde>;<tekst>
  Stel, u wilt het volgende:
  positieve getallen weergeven met één cijfer achter de komma, en als het getal groter is dan 1000, duizendtalscheidingstekens invoegen;
  negatieve getallen weer geven met drie cijfers achter de komma, voorafgegaan door een minteken en met rode cijfers;
  nulwaarden weergeven als n.v.t. (u wilt een tekst laten zien, maar de inhoud van de cel blijft weldegelijk numeriek!);
  tekst weergeven in een blauwe letter.Om deze wensen in vervulling te laten gaan, typt u de volgende getalnotatie in het tekstvak Type:
  #.###,0;[Rood]-0,000;”nvt”;[Blauw]
  In de getalnotatie ;;; staat er niets voor de eerste puntkomma, niets tussen de andere puntkomma’s en niets achter de laatste puntkomma. Dit betekent: laat niets als het een positief getal is, laat niets als het een negatief getal is, laat niets als het een nulwaarde is en laat niets als het een tekst is. Kort samengevat: laat niets zien.
 • De interpunctie in de getalnotatie moet Engels zijn: punten als decimaalscheidingstekens, komma’s als scheidingstekens voor duizendtallen, enzovoort.
 • Om die reden moet u n.v.t. ook schrijven als nvt: de punten zouden immers decimaaltekens zijn.
 • Bijzondere tekens die u in de getalnotatie kunt gebruiken zijn:
  […..] Om een kleur aan te geven. Deze moet altijd vooraan staan.
  # Laat op deze plek een getal zien als er een getal te tonen is, maar als er links van deze positie nog geen getal is afgebeeld, en op deze positie een nul getoond zou worden, laat die nul dan weg (met andere woorden: toon geen voorloopnullen)
  . duizendtalscheidingsteken.
  , decimaalscheidingsteken.
  * Het gedeelte voor de asterisk tegen de linkerkant van de cel zetten, het gedeelte rechts ervan tegen de rechterkant.
  + of – Laat het plus- of het minteken zien.
  Teksten moet u altijd als laatste deel van een van de vier secties van een getalnotatie opnemen. Bovendien moet u de tekst tussen dubbele aanhalingstekens plaatsen. De volgende tekens hoeft u – mits niet al deel van een tekst gebruikt – niet tussen dubbele aanhalingstekens te plaatsen:
  € + – / { } ( ) : = > < & ~ ‘ ` ^ ! en de spatie.
 • U kunt witruimtes in de getalnotatie opnemen. Staan in een kolom percentages, dan is het misschien een goed idee de bedragen in die kolom te laten volgen door een witruimte ter grootte van zo’n procentteken. Het laatste cijfer van het percentage en het laatste cijfer van de bedragen komen dan netjes onder elkaar. Een witruimte ter grootte van een percentage codeert u als _% en een witruimte ter grootte van een minteken codeert u als _- Wilt u een witruimte ter grootte van een procentteken en een minteken, dan is de codering _%_-

Zie ook

Getalopmaak.

Opmaakprofielen.