Symptomen

 • De gebruiker wil snel terugkeren naar een eerdere positie in een document waar hij aan het bewerken was.
 • De gebruiker wil in een document verder gaan op het punt waar hij de vorige keer dat het document was geopend, was gebleven.

Remedie

Gebruik de sneltoets(combinatie) [Shift]+[F5] om naar de vorige positie van het tekstinvoegpunt terug te keren. Binnen het actieve document onthoudt Word de laatste drie bewerklocaties.

Druk direct na het openen van een eerder bewerkt bestand op de genoemde toetscombinatie om terug te keren naar de plaats van laatste bewerking.

Verdieping

Wat er in feite gebeurt is dat Word iedere keer dat u uw tekstinvoegpunt verplaatst met de muis, een van de drie standaardbladwijzers voor de GoBack-functie invult met de verlaten positie. Zo kunt u in het huidige document naar drie eerdere bewerklocaties ‘terugspringen’.

Dat is bijvoorbeeld handig als u verderop in een lang document een stukje tekst knipt en u wilt terug naar de positie waar u bezig was om het daar te plakken. Maar ook als u in een lang document (met vele pagina’s) werkt en van woord naar woord, van alinea naar alinea, heen en weer springt met [Ctrl] plus de pijltoetsen, en u drukt per ongeluk op [Ctrl]+[End] zodat u opeens aan het eind van uw ellenlange document komt te staan. Kleine kans dat u nog precies weet waar u was gebleven toen dat gebeurde.

De laatste positie wordt ook bewaard in de standaardbladwijzer \PrevSel1 en die wordt mee opgeslagen in het document. Dus als u het document later weer opent, kunt u met [Shift]+[F5] direct naar de plaats waar u voor het laatst een bewerking heeft verricht. En dat trouwens ook met [F5] (=Ga naar) en dan als bladwijzer \PrevSel1 intypen (wat natuurlijk wel wat langer duurt).

Andere versies

In de oudste versies van Word werkte het feilloos, maar vanaf versie 2000 is er op een of andere manier de klad gekomen in het vastleggen van die laatste bladwijzer bij het sluiten van het document. Eerder bewerkte bestanden blijken bij heropenen geen waarde te kennen voor de \PrevSel1-bladwijzer. Volgens de meeste signaleringen doet het probleem zich alleen voor bij het document dat als laatste van een Word-sessie werd gesloten, maar toch blijken ook andere, eerder opgeslagen documenten geen GoBack-informatie (meer) te bevatten. En ook de .docx-bestanden (van versie 2007) leiden onder het euvel, in versie 2010 lijkt het opgelost. Office 2013 kent een mooie nieuwe manier om verder te gaan waar u tijdens de laatste bewerking gebleven was. Ook dat gebeurt met ingebouwde bladwijzers.

Omzeilen

Er is een manier om het verschijnsel in bepaalde Wordversies te omzeilen met behulp van een automacro. De code die u hieronder aantreft, moet in al uw sjablonen voorkomen, eventueel dus ook in de standaardsjabloon Normal.dot(x).

Option Explicit
Dim DocWasClosed As Boolean
Sub DocClose()
 'Variabele instellen zodat de AutoClose-macro Word niet afsluit
 On Error Resume Next
 DocWasClosed = True
 WordBasic.DocClose
 If Err Then DocWasClosed = False
End Sub
 
Sub FileClose()
 'Variabele instellen zodat de AutoClose-macro Word niet afsluit
 On Error Resume Next
 DocWasClosed = True
 WordBasic.DocClose
 If Err Then DocWasClosed = False
End Sub
 
Public Sub AutoClose()
 On Error Resume Next
 If Documents.Count = 1 Then
 'Het document mag niet actief zijn een ander programma
 If Not ActiveWindow.Caption = "" Then
  'Het document moet bewerkt zijn ('dirty')
  If Not ActiveDocument.Saved Then
  If Not DocWasClosed Then
   'Maak een extra doc aan dat nu dus het laatste doc is
   Documents.Add Visible:=False
   'Word kan zo nog niet afsluiten
   Application.OnTime When:=Now, Name:="FinishAutoClose"
  End If
  End If
 End If
 End If
 'Stel de variabele opnieuw in
 DocWasClosed = False
End Sub
 
Sub FinishAutoClose()
 Application.Quit
End Sub
 
Sub FileExit()
 Application.Quit
End Sub

De truc zit hem dus in het toevoegen van het (onzichtbare) dummy-document. Zo wordt het eerdere document gesloten met een opgeslagen waarde voor de bladwijzer \PrevSel1, en daarna sluit Word toch af (via FinishAutoClose) waarbij het lege document wordt weggegooid.

Tips

 • Er zijn nog meer vooraf gedefinieerde bladwijzers zoals de hier genoemde \PrevSel1-bladwijzer. Ze worden door Word zelf ingevuld en bijgehouden en u hoeft er zelf geen waarden aan toe te kennen. Voorbeelden zijn:
  \EndOfDoc, einde van het document.
  \Page, de huidige pagina waar zich het tekstinvoegpunt bevindt, inclusief het eventuele pagina-einde.
  \StartOfDoc, begin van het document.

Zie ook

Bladwijzers.

Macro’s.

VBA.