Symptomen

  • De gebruiker wil aan de hand van een weergegeven grafiek de onderliggende waarden in het rekenmodel aanpassen.
  • De gebruiker kan deze functie in Excel 2007/2010/2013 niet meer vinden.

Remedie

  1. Activeer de 2D-kolommengrafiek (in 3D-grafieken werkt het niet).
  2. Klik op een van de kolommen: alle kolommen van die reeks worden dan geselecteerd en krijgen een blokje in het midden.

  3. Klik nu op de kolom waarvan u de waarde wilt aanpassen in de tabel. Die krijgt nu blokjes op de hoekpunten (deze kolom is geselecteerd) en een blokje midden bovenaan. Dat geeft aan dat u de bijbehorende waarde kunt veranderen.

  4. Sleep het blokje (bovenin midden: de muiscursor verandert) naar boven of beneden totdat u in het kadertje de gewenste waarde leest, laat dan de muisknop los. Dit getal wordt nu ook in het model op het werkblad geplaatst.

Andere versies

In de versies 2007 en 2010 is deze functionaliteit niet meer aanwezig.