Symptomen

  • Wanneer de gebruiker een bericht typt in Outlook 2010 verschijnen krinkellijntjes onder bepaalde woorden.

Remedie

De krinkellijntjes zijn het gevolg van de spellingcontrole die onbekende of verkeerd gespelde woorden vindt. Dit is normaal en zelfs gewenst gedrag voor Outlook 2010, het voorkomt immers dat e-mailberichten met spelfouten worden verzonden.

Verdieping

Het is mogelijk instellingen te doen aan de spellingcontrole en AutoCorrectie in Outlook 2010.

  1. Kies in Outlook 2010 Bestand, Opties.
  2. Ga naar E-mail en klik op de knop Spelling en AutoCorrectie.

  1. In het scherm dat volgt kunt u onder Bij het corrigeren van de spelling in Outlook aangeven of u de spelling gecontroleerd wilt hebben en of u grammaticafouten wilt laten controleren.
  2. Schakel de betreffende selectievakjes uit als u de functionaliteit niet wilt gebruiken
  3. Bevestig uw wijzigingen door tweemaal op OK te klikken.

Tips

  • U kunt onder Bestand, Opties, E-mail het selectievakje Altijd spelling controleren voor verzenden uitschakelen om berichten niet te laten controleren voor verzending.