Symptomen

  • Gebruikers weten dat herberekeningen erg traag worden als VERT.ZOEKEN veelvuldig gebruikt wordt. Maar wat is het alternatief?
  • Het opslaan van werkmappen met de functie VERT.ZOEKEN duurt een eeuwigheid, en gebruikers zoeken naar een oplossing.

Remedie

  1. Vervang alle functies van de gedaante VERT.ZOEKEN(zoekwaarde;tabelmatrix;kolom-index_getal) door een samengestelde functie van de gedaante =INDEX(tabelmatrix;VERGELIJKEN(zoekwaarde;eerste_kolom_tabelmatrix;kolomindex-getal).

Verdieping

  • De functie VERT.ZOEKEN wordt herberekend tekens wanneer een van de cellen in een van de in deze functie gebruikte parameterbereiken wijzigt. In een ander artikel is uiteengezet dat u beter bereiknamen kunt definiëren en de functie VERT.ZOEKEN kunt vervangen door intersecties.
  • Schat u in dat dit niet de meest ideale oplossing is, vermijd de herberekening dan door te zoeken in een kleiner bereik. Alle wijzigingen in cellen buiten dit kleinere bereik leiden niet tot een serie tijdrovende herberekeningen.
  • Het lijkt misschien vreemd dat het gebruik van twee (geneste) functies in plaats van één, tot een kleinere werkmap en tot een snellere herberekening leidt. Dat komt niet omdat VERT.ZOEKEN een inefficiënt geprogrammeerde functie is: de functie doe haar werk supersnel, maar het werkaanbod is gewoon onevenredig groot (zie Tips).

Tips

  • Excel is een spreadsheet. De functionaliteit die VERT.ZOEKEN biedt, is functionaliteit die doorgaans geboden wordt door database-pakketten. Overweeg het gebruik van programma’s als MS Access of een SQL-database.
  • Op dezelfde manier maakt u een einde aan de functie HORIZ.ZOEKEN.
  • Hebt u een werkmap met tientallen, honderden, duizenden of (niet te hopen) tienduizenden VERT.ZOEKEN-functies?
  • De alternatieve geneste formule is niet alleen sneller en compacter, maar zelfs ook nog krachtiger dan VERT.ZOEKEN. Bij VERT.ZOEKEN geldt immers dat de kolom waarin gezocht wordt, de meest linkse kolom is van het bereik tabelmatrix.

Zie ook

Intersecties.