Symptomen

  • De gebruiker wil bij het invoegen van een AutoCorrectie-tekst ook opmaak van de tekst meenemen.

Remedie

  • Maak de tekst die als vervanging voor de AutoCorrectie-optie moet worden ingevoegd in de normale tekst zoals gewenst op.
  • Selecteer de vervangende tekst.
  • Ga via menu Extra, AutoCorrectie (Word 2000-2003) naar het venster waar u het item in kunt stellen.
  • In het tekstvak onder Door: staat de geselecteerde tekst. Als de opmaak al direct is weergegeven en het keuzerondje bij Tekst met opmaak is al actief, kunt u de te vervangen tekst invullen in het vak onder Vervangen. Is het rondje niet ingeschakeld, doe dat dan alsnog. Bij vreemde tekens zoals pictogrammen uit de tekenset Wingdings of iets dergelijks, zal niet altijd onder Door: zichtbaar zijn wat de vervanging uiteindelijk zal worden.
  • Klik op Toevoegen en klik OK.
  • Probeer de nieuwe AutoCorrectie-optie nog even in het document uit door de te vervangen tekst in te typen gevolgd door een spatie, leesteken of [Enter].

Verdieping

Het probleem wordt eigenlijk veroorzaakt doordat in het venster AutoCorrectie geen opmaak kan worden ingesteld. Daarom moet u die opmaak eerst instellen en vervolgens de uiteindelijk te plaatsen tekst selecteren, alvorens naar het venster AutoCorrectie te gaan.

Stel dat u niet steeds subscript wilt instellen voor de 2 in de tekstnotatie CO2 voor kooldioxine, maar dat na typen van CO2 door AutoCorrectie wilt laten vervangen.

Volgens de procedure hierboven komt na de selectie van de tekst in de gewenste notatie in het document in venster AutoCorrectie in vak Door: meteen de juiste notatie te staan.

Andere versies

De AutoCorrectie-opties vindt u in Word 2007 via de Office-knop of in Word 2010 en 2013 via de knop Bestand, Opties.

Tips

  • Voegt u in Word versies die het lint gebruiken vaak AutoCorrectie-opties toe, en vindt u de procedure nogal omslachtig, voeg dan de knop toe aan de werkbalk Snelle toegang.
  • Vindt u het veel werk om allerlei sub- en superscript notaties – denk aan H2O, km2, m3 of 23rood – via AutoCorrectie te regelen, dan kunt u met sneltoetscombinatie [Ctrl]+[=] en [Ctrl]+[Shift]+[+] snel sub- en superscript maken van een geselecteerd teken of stukje tekst. En natuurlijk kunt u ook de knoppen daarvoor op de opmaakwerkbalk laten verschijnen (Aanpassen). Vanaf versie 2007 staan die overigens al standaard in het lint op tab Start, groep Lettertype.
  • Maak een ongewenste vervanging door AutoCorrectie direct ongedaan met [Ctrl]+[z].

Zie ook

AutoCorrectie werkt helemaal niet meer.