Symptomen

  • Een ontwikkelaar heeft een werkmap gemaakt die op de eigen PC redelijke tot goede reactietijden geeft. Als de werkmap echter op een netwerkschijf wordt geplaatst en ter beschikking wordt gesteld aan eindgebruikers, stort de performance in.
  • Het opslaan van een werkmap duurt (veel) langer dan verwacht.

Remedie

Breng de omvang van uw werkmap terug.

Verdieping

Wanneer een Excel-werkmap wordt geopend vanaf een netwerkschijf, reist de werkmap van de netwerkschijf naar uw pc.

Slaat u de (ingevulde of gewijzigde) werkmap op, dan is het een heel ander verhaal. Eerst gaat er een verzoek van uw pc naar de fileserver. Dit verzoek bevat de complete werkmap. De fileserver beoordeelt het verzoek en antwoordt ‘ja, bestand mag worden opgeslagen’. Ook dit antwoord bevat weer de hele werkmap. Als uw pc dit antwoord ontvangt, start het feitelijke opslaan: de hele werkmap reist voor de derde keer over het netwerk.

Een werkmap van 100 Mb zorgt dus voor minimaal 300 Mb netwerkverkeer. Elke megabyte die u de werkmap kleiner maakt, bespaart dus 3 Mb netwerkverkeer!

Tips

Er zijn veel manieren om de omvang van een werkmap te verkleinen:

  • Houd het actieve gebied zo klein mogelijk.
  • Neem geen overbodige en/of onnodig grote afbeeldingen in uw werkmap op.
  • Wees kritisch bij het gebruik van ingesloten objecten (embedded objects), en schenk aandacht aan de manier waarop de koppeling tot stand wordt gebracht.
  • Vermijd formules met externe koppelingen zoveel mogelijk.
  • Vermijd het gebruik van functies als VERT.ZOEKEN.
  • Gebruikt u bereiknamen, houd het referentiebereik dan zo klein mogelijk. Laat de bereiknaam niet standaard verwijzen naar bijvoorbeeld $B$2:$B$65535 (tot en met Excel 2003) of $B$2:$B$1048576 (vanaf Excel 2007), als er alleen gegevens in de cellen $B$2:$B$100 staan.
  • Verwijder bereiknamen die u niet (meer) gebruikt.

Bouw de werkmap in één keer goed. Geeft u tijdens het bouwen van een werkmap per ongeluk een verkeerde opdracht, en herstelt u die fout, dan is er in veel gevallen ruimte verloren gegaan die niet meer terug te winnen is.

Zie ook

Actieve gebied (active range).

Afbeeldingen in documenten opnemen.

Ingesloten objecten (embedded objects).

Externe koppelingen.

Backwards compatibility voor functies als VERT.ZOEKEN.