Symptomen

 • In een Excel werkblad gebruikt u datavalidatie, maar vanaf rij 400 werkt het ‘ineens’ niet meer.

Remedie 1

 1. Verwijder overbodige lege cellen en lege regels/kolommen tussen cellen (bereiken) met datavalidatie. Het aantal gebieden met data-validatie is aan een maximum gebonden: door kleinere gebieden aaneen te sluiten, verkleint u het probleem.

Remedie 2

 1. Open het Excel-document waarin het probleem zich voordoet.
 2. Druk op [Alt]+[F11] om de Visual Basic-omgeving te activeren.
 3. Aan de linkerkant van dit Visual-Basic-venster ziet u de Projectverkenner. Zoek hier naar de naam van uw Excel-document. Open dit item indien nodig, door op het plusje links van de bestandsnaam te klikken. Open vervolgens ook de map Microsoft Excel-objecten.
 4. Activeer het item van het werkblad waarin u de datavalidatieproblemen wilt oplossen:
 5. Zoek de regel met de naam van het werkblad op.
 6. Dubbelklik op deze regel.
 7. Aan de rechterkant van het venster wordt het venster Programmacode geopend: een groot venster, dat waarschijnlijk nog helemaal wit is.
 8. Geef aan dat u een programma wilt maken dat in actie komt op het moment dat in het werkblad een andere cel wordt geselecteerd:
 9. Bovenin het venster Programmacode ziet u twee lijstvakken. Open het linkerlijstvak en kies Worksheet.
 10. Open vervolgens ook het rechterlijstvak en kies SelectionChange.
 11. Open in het Projectvenster de werkmap en in die werkmap het macroblad behorend bij het werkblad waarin u de datavalidatie wilt uitvoeren. Wilt u gegevens valideren in Blad1, dubbelklik dan in het Projectvenster op Blad1.
 12. Klik in het codevenster (het grote witte venster rechts).
 13. Neem de volgende tekst letterlijk over:

 1. Test deze programmacode. Richt het werkblad Blad1 als volgt in:

 1. Test het werkblad. Als u in een willekeurige kolom anders dan kolom B klikt, gebeurt er niets. Klik u op de groene cel E1, dan gebeurt er ook niets. Klikt u op een witte cel in kolom B, dan gebeurt er ook niets. MAAR: klikt u op een cel in kolom B die dezelfde kleur heeft als de kleur van cel E1, dan verschijnen de validatiekenmerken: behalve de omkadering verschijnt ook de uitklap-indicatie rechts van de cel (vergelijkbaar met de pijl rechts van een lijstvak). Klikt u op deze pijl, dan klapt de lijst open en kunt u een keuze uit de opgegeven opties maken.

Verdieping

 • Dit probleem is op de Microsoft-website niet gedocumenteerd. Het heeft er echter alle schijn van dat Excel niet meer dan 1023 aaneengesloten datavalidatie-gebieden per werkblad aankan. Dat kunnen kleine gebieden zijn van één of twee naast elkaar liggende cellen, of 1023 grotere bereiken.
 • Deze limiet geldt per werkblad.
 • In het gegeven voorbeeld willen we gegevens valideren in kolom B. De eerste aandacht gaat dus uit naar de andere kolommen: ligt de actieve cel niet in kolom B, dan geen datavalidatie.
 • Ligt de actieve cel wel in kolom B, heeft die cel dan de juiste kleur? Zo niet (de Else-tak, dan geen gegevensvalidatie.
 • Ligt de actieve cel wil in kolom B en heeft deze de juiste kleur, dan gaat het los:
  Eerst de oude gegevensvalidatie verwijderen.
  Nieuwe gegevensvalidatie toevoegen (Add).
  Enkele standaard-opties.
  ShowInput = False: bij het activeren van de cel geen bericht. Wilt u dit wel, verander deze instructie dan naar ShowInput = True.
  Heeft u deze wijziging doorgevoerd, dan verschijnen de teksten die u hebt opgegeven achter InputTitle en InputMessage als u de cel selecteert.
  ShowError = True: bij het invoeren van een foutieve waarde (bijvoorbeeld: de gebruiker maakt geen keuze uit de lijst, maar probeert zelf iets in te tikken), verschijnt een bericht. Wilt u dit niet, verander deze instructie dan naar ShowInput = True.

Laat u de programmaregel ongewijzigd, dan verschijnen de teksten die u hebt opgegeven achter ErrorTitle en ErrorMessage als u de cel selecteert.

Zie ook

Event programming.

Worksheet, Selection Change-event.

Worksheet, Change-event.