Symptomen

  • De gebruiker wil behalve via voorwaardelijke opmaak of aparte grafieken trends weer kunnen geven van de gegevens in een rekenmodel met de nieuwe Sparklines.

Verdieping

Nieuw in Excel 2010 en 2013 zijn de zogenaamde sparklines: zo kan het programma kleine grafieken in een cel laten verschijnen, bijvoorbeeld om bepaalde trends in gegevens te visualiseren.

Uitgaande van een rekenmodel zoals in bijgaande figuur – maandcijfers met een kwartaal(sub)totaal – kunt u in kolom F die trendgrafiekjes op de volgende manier laten tekenen (het label ‘trends’ staat dus in cel F2).

  1. Selecteer cel F3, dus de lege cel rechts naast het kwartaaltotaal, onder het label.
  2. Kies via tab Invoegen, Sparklines een lijnvormige sparkline.
  3. Selecteer het gegevensbereik waarover de sparkline moet worden weergegeven, dus in de voorbeeldfiguur hierboven de maandomzetten in de cellenreeks B3:D3.
  4. Klik OK en zie het trendlijntje verschijnen.
  5. Meteen verschijnt ook een nieuwe hulptab Hulpmiddelen voor sparklines. Bekijk er de mogelijkheden en kies onder andere het vinkje in groep Weergeven bij Markeringen. Dan verschijnen in de sparkline de punten voor de drie maanden zoals in de figuur.
  6. Laat in de cellen onder F3 de sparklines ook verschijnen door te kopiëren: het snelst doet u dat dus met de Kopieer-tool (vulgreep).

Er zijn behalve lijnen ook kolommetjes of winst/verliesbalkjes te kiezen en er is een keur aan in te stellen stijlen en opties voor de sparklines. Kijk bijvoorbeeld eens naar de manier om de hoogste of laagste waarde in zo’n celgrafiekje extra te benadrukken.

Voorwaardelijke opmaak

Ook combinaties met voorwaardelijke opmaak en effecten met bijvoorbeeld pictogrammetjes zijn mogelijk. Microsoft geeft in Help een aardig voorbeeld, kijk maar.

De gekleurde pijlen voor toe- of afname in de figuur verschijnen via voorwaardelijke opmaak, dus op basis van de inhoud van de cel (waarde). Het is nu ook mogelijk om bijvoorbeeld positieve en negatieve waarden in de cel met balkjes in twee richtingen weer te geven, al of niet met de waarden erbij. Dergelijke visualisaties en het gebruik van pictogrammetjes zijn nieuw vanaf Excel 2010.