Symptoom

De gebruiker wil cijfers in een Access database opslaan en vraagt zich af of het veldtype Integer of Lange Integer gebruikt moet worden.

Remedie

Het veldtype Integer slaat waarden op tussen -32.768 en 32.767. Er kunnen geen decimalen gebruikt worden en de grootte van het veld in de database bedraagt 2 bytes.

Het veldtype Lange integer (Engels: Long) slaat waarden op tussen -2.147.483.648 en 2.147.483.647. Er kunnen wel decimalen gebruikt worden. De grootte van het veld in de database bedraagt 4 bytes.

Verdieping

Wanneer u een tabel maakt of wijzigt en het gegevenstype Numeriek selecteert, bepaalt de instelling van de eigenschap Veldlengte de opslagruimte voor het getal. U kunt kiezen uit:

 • Byte
 • Integer
 • Lange integer
 • Enkele precisie
 • Dubbele precisie
 • Replicatie-id
 • Decimaal

Onder Remedie is al beschreven wat de verschillen zijn tussen het veldtype Integer en Lange integer. In het laatste veldtype kunnen decimalen worden opgeslagen. Ook is het getal wat u kunt opslaan veel groter. Gebruik het veldtype Integer voor waarden waarvan u zeker weet dat zij geen decimalen bevatten, wel negatief mogen zijn, en kleiner dan ongeveer 32.000 blijven.

Het veldtype Byte slaat waarden op tussen 0 en 255.

Het veldtype Enkele precisie (Engels: single) slaat numerieke drijvende-kommawaarden op tussen -3,4 x 1038 en +3,4 x 1038 met maximaal zeven significante cijfers. De vereiste opslagruimte is 4 bytes.

Het veldtype Dubbele precisie (Engels: double) slaat numerieke drijvende-kommawaarden op tussen -1,797 x 10308 en +1,797 x 10308 met maximaal 15 significante cijfers. De vereiste opslagruimte is 8 bytes.

Het veldtype replicatie-id wordt gebruikt voor het opslaan van unieke identificatiecodes (GUIDs) van 16 bytes.

Het veldtype Decimaal slaat numerieke waarden op tussen -9,999… x 1027 en +9,999… x 1027. De vereiste opslagruimte is 12 bytes.

Tips

 • Als u een tabel wijzigt en de eigenschap Veldlengte wijzigt in een kleinere waarde, bijvoorbeeld van Dubbele precisie naar Integer, moet u vooraf controleren of de bestaande waarden passen in de nieuwe veldlengte. Zo niet, dan kunt u de hele veldinhoud kwijtraken.
 • Als u de veldlengte wijzigt in een waarde die minder decimalen toestaat dan eerst, worden de getallen in het veld afgerond.
 • Een tabel met een AutoNummering-veld kunt u alleen aan een andere tabel koppelen via een veld met dezelfde veldlengte. Een AutoNummering veld is meestal een Lange integer. Het andere veld in de koppeling moet dan ook de veldlengte Lange integer hebben.
 • U kunt in Access 2007 gegevens invoeren om automatisch een tabel te laten maken. Access bepaalt dan zelf het veldtype en neemt dat zeer ruim. Voert u bijvoorbeeld de waarde 1 in, dan wordt het veld Numeriek, Lange integer. Voert u de waarde 21,75 in, dan wordt het veld Numeriek, Dubbele precisie.

Zie ook

Vergelijken van de veldtypen in Access en SQL Server.