Symptoom

U wilt de locatie van uw documenten, sjablonen of andere bestanden aangeven in Microsoft Office programma’s.

Remedie

Zo stelt u de standaardmap voor het openen en opslaan van documenten in Word in:

 1. Klik in Word 2007 op de Office-knop en kies Opties voor Word.
 2. Kies in Word 2010 en hoger Bestand, Opties.
 3. Klik op de groep Opslaan.
 4. Klik bij Standaardbestandslocatie op de knop Bladeren en selecteer uw map.
 5. Klik op OK.

Het uit Word 2000-2003 bekende dialoogvenster voor het ineens instellen van de standaard documentenmap, de gebruikerssjablonen, de werkgroepsjablonen, de map voor het opstarten van Word en dergelijke is in de nieuwere versies van Word nogal verstopt. Zo vindt u dit venster:

 1. Klik in Word 2007 op de Office-knop en kies Opties voor Word.
 2. Kies in Word 2010 en hoger Bestand, Opties.
 3. Klik op de groep Geavanceerd.
 4. Klik in de sectie Algemeen op de knop Bestandslocaties.
 5. Voer de gewenste paden in en klik op OK.

Verdieping

Het is in Excel of PowerPoint niet mogelijk het pad naar de gebruikerssjablonen of werkgroepsjablonen aan te passen. U kunt dit alleen via Word doen, waarna de gewijzigde instellingen ook gelden voor de andere Office onderdelen.

Een nieuw begrip in Office zijn de vertrouwde locaties. Sjablonen in deze locaties worden zonder problemen geopend, zelfs wanneer zij macro’s bevatten. Zo stelt u een vertrouwde locatie in:

 1. Klik op de Office-knop en kies Opties voor Word.
 2. Kies in Word 2010 en hoger Bestand, Opties.
 3. Klik in de groep Invoegtoepassingen.
 4. Klik op de groep Vertrouwenscentrum.
 5. Klik op de knop Instellingen voor het Vertrouwenscentrum.
 6. Voeg een nieuwe locatie toe, of verwijder of wijzig deze.
 7. Klik op OK.