Symptoom

  • U heeft een stukje tekst opgemaakt en wil dat voor een ander tekstdeel ook zo instellen.

Remedie

U kunt de opmaak van een bepaald gedeelte van de tekst kopiëren en aan een ander gedeelte van de tekst toekennen. Gebruik daarvoor de knop Opmaak kopiëren/plakken. In Word 2000-2003 vindt u deze knop op de standaard werkbalk naast de knop Plakken: beweeg desnoods de muiswijzer langzaam van knop tot knop om met behulp van de tooltips de juiste knop te vinden.

In Office 2007 en hoger vindt u de knop Opmaak kopiëren/plakken op het tabblad Start, in de groep Klembord.

Verdieping

De werkwijze om de opmaakkenmerken van een tekstgedeelte te kopiëren en te plakken is als volgt:

  • Klik binnen het tekstgedeelte met de te kopiëren opmaak (selecteren hoeft niet).
  • Druk op de knop Opmaak kopiëren/plakken: deze blijft nu ingedrukt en als u uw muiswijzer verplaatst, verschijnt er naast het tekstinvoegpunt een kwastje.
  • Selecteer (sleep of klik) het gedeelte van de tekst dat de gekopieerde opmaak moet krijgen: bij het loslaten van de muis (of na de klik(s)) krijgt de geselecteerde tekst de gekopieerde opmaak.
  • De knop Opmaak kopiëren/plakken komt weer in zijn normale stand, de muiscursor is ook weer normaal. Als u nog een gedeelte van de tekst van dezelfde (eerder al gekopieerde) opmaak wilt voorzien, verplaats de cursor dan niet, maar druk meteen weer op de knop Opmaak kopiëren/plakken en selecteer het volgende tekstgedeelte.

Tips

  • Als u meerdere tekstdelen van dezelfde opmaak wilt voorzien kunt u ook op de knop Opmaak kopiëren/plakken dubbelklikken, dan komt de knop/cursor na de eerste keer plakken niet terug in de normaalstand. Om de functie af te zetten moet u dan de knop zelf uitklikken.
  • Wanneer u vaak dezelfde gecombineerde opmaakkenmerken wilt gebruiken, is het handig om die kenmerken vast te leggen in een opmaakprofiel. Hierbij moet u dan wel als type opmaakprofiel Teken instellen, niet Alinea, zodat u het ook aan alleen tekens of woorden kunt toekennen.