Symptomen

  • De achternaam van de gebruiker verschijnt in het document steeds met een markering als ‘fout gespeld’ (rood kringellijntje eronder).
  • Word herkent een woord niet – vaak een eigennaam of term uit vakjargon – en markeert het dus als ‘fout gespeld’, terwijl het wel correct gespeld is.

Remedie

Klik met de rechter muisknop op het als fout gemarkeerde woord en kies in het snelmenu Alles negeren (waardoor het verder in de tekst ook niet meer als fout wordt aangemerkt).

Tijdens de normale spellingcontrole kan ook Negeren worden gekozen om de fout eenmalig als correct aan te merken.

Voeg eventueel de eigennaam of vakterm toe aan de eigen woordenlijst, zodat het ook in andere documenten niet als fout wordt aangemerkt.

Verdieping

Door correct gespelde, maar door Word niet herkende woorden toe te voegen aan een eigen woordenlijst, zullen die in het vervolg niet meer als fout worden aangemerkt.

Bij grammaticacontrole kunnen ook goed geschreven woorden worden aangemerkt als fout. Dat kunt u natuurlijk gewoon negeren. Maar door te rechtsklikken op het woord en Niet controleren op dit probleem te kiezen schakelt u deze controle in dit document uit.

Tips

Als u de woorden in die eigen lijsten aanpast, toevoegt of verwijdert, let er dan op dat u de opmaak van het document niet wijzigt (daar vraagt Word om als u de lijst sluit), anders kan Word er geen gebruik van maken!
Nadat woordenlijsten zijn bewerkt (of aangemaakt) staan de opties voor het automatisch controleren van spelling en grammatica niet meer aan. Die moet u dus weer activeren op het tabblad Spelling en grammatica (menu Extra, Opties).