Symptomen

  • Standaard begint een document op pagina 1, dat wil de gebruiker veranderen.
  • In een ander deel van het document moet een andere waarde van het paginanummer verschijnen dan het opvolgende, bijvoorbeeld weer opnieuw beginnen bij 1.

Remedie

De waarde waarmee de paginanummering begint in het document, maar ook na een sectiegrens verderop in het document kunt u instellen via de functie Paginanummering.

Kies in Word 2000-2003 Invoegen, Paginanummers, Opmaak. In de figuur is ingesteld dat u het document laat beginnen met pagina 12.

Wanneer in een andere deel van het document met een andere waarde (dus ook opnieuw met 1) moet worden begonnen, voegt u een sectiegrens in op het punt van waar af de nieuwe nummering moet gelden. Sectiegrenzen voegt u in via het menu Invoegen, Eindemarkering.

In Word 2007 en hoger kiest u Invoegen, Paginanummer, Opmaak paginanummers.

Tips

  • Behalve de nummering zelf, kan ook de opmaak en weergave van paginanummers worden aangepast in de verschillende delen van het document. Bijvoorbeeld pagina’s i, ii, iii voor de inleiding en 6, 7, 8, enzovoorts vanaf hoofdstuk 1, waarbij pagina 4 en 5 dus worden overgeslagen. Ook hiervoor zijn sectiegrenzen nodig.
  • Bij aangepaste nummering kan een probleem ontstaan bij het aangeven van de pagina’s bij Afdrukken: daar moeten de fysieke pagina’s worden aangegeven.