Symptomen

 • Links in het venster is een soort menu verschenen met daarin de hoofdstuk- en paragraaftitels.
 • Voor de tekst zijn allerlei symbolen verschenen, zoals plussen, minnen en een soort opsommingstekens.
 • Linialen staan in beeld of juist niet.
 • Alle menu’s en werkbalken, of het lint, en/of de statusbalk zijn verdwenen.

Remedie

De algemene oplossing voor al dergelijke problemen is het menu of tabblad Beeld. Hierin bevinden zich de documentweergaven, instellingen voor linialen en zo meer.

Achtereenvolgens voor bovenstaande symptomen is het volgende aan de hand:

 • Wanneer links een documentindeling is verschenen, wordt de Overzichtsweergave gebruikt. Hierbij wordt links de titels van de kop-opmaakprofielen weergegeven, zodat de documentstructuur tegelijk met de documenttekst in beeld is.
 • De ‘vreemde’ opsommingstekens behoren bij de Overzichtsweergave. U kunt een andere weergave kiezen via het menu of de tab Beeld of de weergaveknopjes onder in het venster.
 • De verticale liniaal verschijnt in sommige oude Word versies alleen in de Afdrukweergave. In andere versies kiest u Beeld, Liniaal om de linialen aan of uit te zetten.
 • Wanneer alle menu’s, werkbalken e.d. zijn ‘verdwenen’ kan dat liggen aan de documentweergave Lezen in volledig scherm. Kies rechtsboven de knop Sluiten of druk op [Esc] om hieruit te gaan.

Verdieping

Er zijn diverse manieren om naar het document te kijken. In het menu Beeld staan de mogelijkheden: zie voorgaande figuur. Normaliter werkt u in de Afdrukweergave. Het voordeel hiervan is dat het document wordt getoond zoals het op papier zal verschijnen. Oudere Word versies worden wel gebruikt in de ‘normale’ weergave; hier ontbreken kop- en voetteksten en ziet u de rand van het ‘papier’ niet, dus ook de kantlijninstellingen zijn niet zichtbaar. Een paginagrens staat in deze weergave in beeld als een stippellijn.

Voor veel werkzaamheden in een tekst(verwerker) zijn de twee meest gebruikte weergaven echter minder handig. Bijvoorbeeld om hele tekstdelen (hoofdstukken of paragrafen) te verplaatsen binnen het document is het handiger om in de Overzichtsweergave te werken. Hierbij kunt u (afhankelijk van het gekozen weer te geven niveau) de kopprofielen van hoofdstukken en paragrafen laten weergeven. Er verschijnen dan plustekens voor die kopprofielen en voor de platte tekst verschijnt een ‘open punt’.

In Word 2000-2003 verschijnt ook een werkbalk Overzicht. Door de knoppen hierin te gebruiken (lees de functie van de knoppen als ze worden aangewezen) kunt u de tekst op verschillende manieren weergeven: geheel of op een bepaalde manier samengevouwen. U kunt ook dubbelklikken op de overzichtssymbolen om de onderliggende tekst te verbergen of te tonen. Door de overzichtssymbolen te verslepen – ook als ze zijn ‘gesloten’ – kunt u de tekst met bijbehorende indeling handig verplaatsen.

Wanneer de gebruiker het volledige beeldscherm wil gebruiken om het document te overzien of bewerken, waarbij alle menu’s en werkbalken even moeten ‘verdwijnen’, kan hij of zij voor de optie Lezen in volledig scherm kiezen. Na activering van deze weergave verschijnt een werkbalkje waarmee weer teruggeschakeld kan worden naar de vorige weergave.

Tips

 • Wanneer u in uw document geen kopprofielen gebruikt heeft de Overzichtsweergave weinig zin.
 • In oudere versies van Word heet de weergave met de documentstructuur Online Lezen. Hierbij zijn de weergave-knopjes die in alle andere weergaven onder in het venster staan, niet aanwezig. Omschakelen naar een andere weergave, zoals Normaal of Afdrukweergave (Paginaweergave), kan dan alleen via het menu Beeld.
 • In de Overzichtsweergave kunt u ook handig werken met Hoofd- en Subdocumenten. Het voordeel van het werken met Hoofd- en Subdocumenten is onder meer dat zaken als inhoudsopgave, index en opmaakprofielen van alle onderliggende documenten via het Hoofddocument geregeld zijn.