Symptoom

U gebruikt in een keuzelijst van een formulier het &-teken, maar dit wordt niet weergegeven.

Remedie

Typ het &-teken (ampersand) tweemaal. Wanneer u dus de optie P&O in een keuzelijst wilt weergeven, typt u P&&O.

Verdieping

Programmeurs gebruiken het ampersand-teken om een onderstreepte keuzeletter mee te maken. U kunt dat uitproberen door zelf een nieuw menu te maken in Word en dit bijvoorbeeld &Mijnmenu te noemen. U ziet dan Mijnmenu, waarbij [Alt]+[m] dit menu zal oproepen.

Tot zover geen probleem. Alleen waren de programmeurs vergeten deze functionaliteit bij de formulierenfunctie te onderdrukken. Een normale gebruiker zal er immers niet aan denken dat het &-teken in een keuzelijst in een formulier ineens problematisch is. Zoals in de remedie al aangegeven is het voldoende het &-teken tweemaal in te typen wanneer u het slechts éénmaal nodig heeft.