Symptomen

 • U wilt een groot document per hoofdstuk een afwijkende kop- of voettekst maken.
 • Elk nieuw hoofdstuk krijgt toch dezelfde kop- en voettekst als het vorige hoofdstuk.
 • De eerste pagina moet geen of een andere kop- of voettekst hebben dan de overige pagina’s (in een document of een deel ervan).

Remedie

Wanneer een kop/voettekst aan een document wordt toegevoegd geldt dit in eerste instantie voor het hele document. In Word kan worden ingesteld dat de eerste pagina hiervan moet afwijken, ofwel voor het hele document, ofwel voor een deel van het document (sectie). In Word 2000 en 2003:

 1. Kies Bestand, Pagina-instelling en ga naar het tabblad Indeling.
 2. Schakel de optie Eerste pagina afwijkend in.

Om per hoofdstuk een andere kop/voettekst te krijgen moet een sectiegrens worden ingevoegd aan het begin van elk hoofdstuk.

 1. Kies Invoegen, Eindemarkering.
 2. Selecteer Volgende pagina of Doorlopend en klik op OK.

In Word vanaf versie 2007 stelt u een afwijkende eerste pagina als volgt in:

 1. Plaats de cursor in een bestaande kop- of voettekst of maak er één aan.
 2. Activeer de tab Ontwerpen en schakel de optie Eerste pagina afwijkend in.

Om per hoofdstuk een andere kop/voettekst te krijgen moet een sectiegrens worden ingevoegd aan het begin van elk hoofdstuk.

 1. Kies Pagina-indeling of Indeling, Eindemarkeringen.
 2. Selecteer Volgende pagina of Doorlopend en klik op OK.

Verdieping

Documenten die uit meerdere pagina’s bestaan, behoeven niet noodzakelijk voor alle pagina’s dezelfde opmaak of indeling te hebben. Als zo’n afwijkende pagina in een document moet voorkomen, maakt u gebruik van secties in het document. Secties kunnen forceren dat het vervolg van de tekst op een nieuwe pagina begint, zelfs op een linker (even) of rechter (oneven) pagina. In elke sectie kan de opmaak van een pagina anders zijn, zowel wat betreft gebruik van kop/voetteksten als voor pagina-omranding, gebruik van een watermerk op de pagina,  pagina-oriëntatie (staand of liggend), kolommen-indeling, en dergelijke.