Symptomen

 • U wilt een document openen en wordt om een wachtwoord gevraagd. U kent dit wachtwoord niet.
 • U wilt een document openen en voert een wachtwoord in dat hij zelf heeft ingesteld. Desondanks kunt u het document niet openen.
 • U opent een document waarbij een wachtwoord wordt gevraagd om het te mogen bewerken.
 • U opent een document waarbij geen wachtwoord werd gevraagd, maar kan het vervolgens niet bewerken.

Remedie

Het bestand is met een wachtwoord beveiligd door een gebruiker. Als u niet die gebruiker bent en u weet het wachtwoord niet, kunt u het document niet openen. De maker van het document moet u dit wachtwoord verstrekken.

Als u zelf het wachtwoord heeft bepaald maar het document toch niet kunt openen, kunnen er verschillende oorzaken zijn:

 • Er is een typefout gemaakt. Behalve een letter vergeten of teveel of verkeerd getypt kan ook het gebruik van hoofdletters en kleine letters in het wachtwoord niet juist zijn.
 • Als de [CAPS LOCK]-toets ingeschakeld is, herkent Word het wachtwoord – dat ook kleine letters bevat – niet.
 • Het document is door een andere gebruiker geopend (die ook het wachtwoord weet), en vervolgens met een ander wachtwoord opgeslagen.

Verdieping

In Word 2000-2003 kan een wachtwoord als volgt worden ingesteld bij het opslaan van een document. Dit voorkomt het openen van het document of het bewerken ervan.

 1. Kies Bestand, Opslaan als.
 2. Gebruik in het dialoogvenster de knop Extra en kies Algemene opties.
 3. Voer in het venster dat verschijnt het Wachtwoord om te openen of het Wachtwoord om te bewerken in en klik op OK.

Een wachtwoord kan ook alleen aan het bewerken van het document worden gekoppeld. Daardoor kan een gebruiker het document wel inzien (openen), maar voor bewerken is het wachtwoord nodig. Wanneer het wachtwoord voor Alleen-lezen is ingesteld, zal bij openen worden gevraagd om het wachtwoord.

Als het wachtwoord in Word 2000-2003 via Extra, Document beveiligen is bepaald, moet deze beveiliging opgeheven worden via Extra, Documentbeveiliging opheffen.

Hogere versies

Als u een document in Word 2007 en hoger bij het opslaan wilt voorzien van een wachtwoord voor openen of bewerken doet u het volgende:

 1. Kies Bestand (in Word 2007 de Office-knop).
 2. Kies Opslaan als.
 3. Ga indien nodig naar Meer opties.
 4. Gebruik in het dialoogvenster de knop Extra en kies Algemene opties.
 5. Voer in het venster dat verschijnt het Wachtwoord voor openen of het Wachtwoord om te bewerken in en klik op OK.

In Word 2007 en hoger zit de beveiliging tegen het bewerken van het document of delen daarvan in de tab Controleren, groep Beveiligen, knop Bewerking beperken.

Tips

 • Kies geen wachtwoorden die gemakkelijk te raden zijn (zoals uw voornaam), dan is de beveiliging nauwelijks afdoende.
 • Gebruik bij voorkeur geen tekens in uw wachtwoord die op sommige toetsenborden niet of lastig te maken zijn, zoals karakters met umlaut of andere diakritische tekens.
 • Wanneer u écht een wachtwoord niet (meer) weet en het document tóch moet openen, zijn er programma’s die het wachtwoord kunnen ‘kraken’, maar die zijn veelal niet gratis en soms ook niet legaal.