Symptoom

  • De gebruiker wil op de eerste pagina van zijn document op een bepaalde positie met de tekst beginnen (dus niet op elke pagina).

Remedie

Plaats de veldcode ADVANCE aan het begin van het document. In Word 2000 gaat dat via het menu Invoegen, Veld. Geef daarbij als schakeloptie (via de knop Opties) aan in welke richting de tekst moet verschuiven en met hoeveel punten.

In Word 2000-2003 bepaalt de schakeloptie de verschuiving.

In Word 2007 en hoger vindt u het dialoogvenster voor deze optie via Invoegen, groepsvak Tekst, knop Snelonderdelen, Veld. In het venster hieronder, van Word 2016, zijn na het aanklikken van het veld Advance de schakelopties direct beschikbaar.

Verdieping

Door de veldcode ADVANCE kan tekst worden verschoven naar een bepaalde positie in het document. De kantlijninstellingen van het document worden daardoor niet beïnvloed en dus begint bijvoorbeeld de tekst op de tweede pagina weer gewoon bovenaan (niet verschoven).

De afstand voor het verschuiven van de tekst moet worden aangegeven in punten. Punten worden bij veel functies in Word als maateenheid gebruikt (bij de instelling van lettertype-grootte, maar bijvoorbeeld ook in extra ruimte tussen letters, regels of alinea’s). De puntgrootte – eigenlijk een printinstructie – geeft de hoogte aan van een af te drukken teken, en komt overeen met 1/28 centimeter (0,0357 cm) of 1/72 inch. U kunt de maateenheid op de linialen indien gewenst in punten laten weergeven (maar ook in inches of millimeters) via menu Extra, Opties, tabblad Algemeen, in het keuzevak bij Maateenheden.

Andere versies

In Word 2007 en hoger vindt u de veldcode via Invoegen, Snelonderdelen, Veld.

Tip

In plaats van een verschoven tekst met behulp van deze veldcode, kunt u ook een tekstvak in het document plaatsen waardoor bijvoorbeeld de tekst precies op de juiste plaats komt ten opzichte van het venster in een envelop. Ook hierbij blijven de instellingen van de kantlijnen gehandhaafd.