Symptoom

De gebruiker heeft de naam van zijn relaties in meerdere samenvoegvelden gesplitst (Voorletters, Tussenvoegsel, Achternaam en dergelijke), die hij bij de mailmerge (samenvoeging van document en adresbestand) weer aan elkaar rijgt. Nu wil hij bij het samenstellen van de naam achter Geachte het tussenvoegsel met een hoofdletter laten beginnen, bijvoorbeeld Geachte heer Van Dijk.

Remedie

Voorzie het samenvoegveld Tussenvoegsel van de veldcode-optie \* FirstCap.

Verdieping

Samenvoegvelden – in bijgaande figuur zichtbaar gemaakt via de veldcode – verschijnen in de samenvoegprocedure als codes tussen dubbele punthaken, dus bijvoorbeeld <<Adres>>.

In de speciale codeweergave van Word worden de volledige codes zichtbaar: tussen accolades en met de Engelse benaming. Om over te schakelen naar de speciale veldcode weergave gebruikt u de toetscombinatie [Alt]+[F9].

In de figuur ziet u dat de tweede code Tussenvoegsel een toevoeging (schakeloptie) heeft gekregen die van de eerste letter van dit veld een hoofdletter maakt.

Test dit met andere NAW gegevens om te zien of de aaneenrijging van de samenvoegvelden bij alle gegevens tot de juiste resultaten leidt.

Tips

  • Als het tussenvoegsel van een naam leeg is, ontstaan er in het resultaat zoals in het voorbeeld hierboven twee spaties. Om dit te voorkomen kunt u de code als volgt aanpassen { IF { MERGEFIELD Tussenvoegsel } = “”  “” “{ MERGEFIELD Tussenvoegsel \* FirstCap} “ }{ MERGEFIELD Achternaam}. Let op de spatie die nu achter de code staat en niet meer tussen het uitgerekende tussenvoegselveld en de veldcode Achternaam!
  • Iets dergelijks kunt u ook doen voor het ‘uitrekenen’ van de aanhef op basis van het Geslacht: { IF { MERGEFIELD Geslacht } = “M”  “de heer” “mevrouw“ }. Ook als u bij sommige relaties het geslacht niet weet, kunt u de code op vergelijkbare manier opbouwen. U nest dan meerdere IF-codes in elkaar zodat indien het geslacht niet M én niet V is, ‘heer/mevrouw’ eventueel zonder de achternaam wordt ingevoegd.