Symptomen

In het document worden geen spelfouten weergegeven met rode kringellijntjes. Eventueel ook geen grammaticale fouten met groene onderstrepingen.
Alle correcte Nederlandse woorden worden toch als fout aangemerkt.

Remedie

Controleer in Word 2000-2003 via het menu Extra, Opties, tabblad Spelling en grammatica of de opties aangevinkt zijn om die spelfouten en grammaticasuggesties weer te geven in de tekst. Het eerste vinkje onder beide opties dient ‘aan’ te staan, het tweede ‘uit’.

Controleer of in de statusbalk onder in het venster staat aangegeven welke de taal is die voor controle wordt gebruikt, bijvoorbeeld Nederlands of Engels (V.S.). Indien dit niet het geval is, selecteer de tekst die moet worden gecontroleerd op spelling en grammatica en kies Extra, Taal en stel de gewenste taal in.

Word 2010 en hoger

Controleer in Word 2010 en hoger via de Word-opties hoe de opties om spelfouten en grammaticasuggesties weer te geven zijn ingesteld. U vindt deze onder Bestand, Opties, Controle.

Verdieping

Een rode onderstreping in een document wijst op een spelfout of een woord dat niet door het woordenboek van Word werd herkend. Dat laatste is vaak met eigennamen of terminologie uit uw vakgebied het geval.

De handigste manier om de spelfout te corrigeren is door met de rechter muisknop op het woord te klikken en de verbeteringssuggestie in het snelmenu aan te klikken. Dit geldt ook voor de groene onderstrepingen die duiden op grammaticale kwesties.

Wanneer u het zinnetje Hei vont een paart in de wij intypt zullen er geen rode strepen verschijnen, ook niet als u deze zin laat controleren via de knop op de werkbalk: Word komt tot de conclusie dat de zin correct gespeld is. En dat is natuurlijk ook zo: het zijn allemaal correct gespelde woorden, alleen hun positie in de zin kan grammaticaal niet worden verklaard. Word kan dergelijke grammaticale fouten echter ook niet aan, dus er verschijnt ook geen onderstreping!

Tips

  • Geconstateerde ‘spelfouten’ die niet fout zijn, zoals eigennamen of vakjargon, kunt u via hetzelfde snelmenu toevoegen aan een eigen woordenlijst. Dergelijke toevoegingen worden in een bestand bijgehouden dat CUSTOM.DIC heet (in Office 2016 is er ook een RoamingCustom.dic). Dit bestand kunt u ook bewerken en eventueel zelf woorden toevoegen (pas op: wijzig de indeling en de opmaak van het bestand niet, want dan kan Word het niet meer gebruiken), of juist per ongeluk toegevoegde échte fouten verwijderen. Na bewerking van de eigen woordenlijst worden de hiervoor genoemde instellingen van de vinkjes uitgezet: zet die daarna dus weer aan!

  • Uw vaker voorkomende typefouten kunt u ook toevoegen aan de AutoCorrectielijst van Word. Op die manier worden de typefouten automatisch verbeterd wanneer u ze maakt en verschijnt er dus geen rode streep.
  • Als uw software meerdere talen ondersteunt en de optie Taal automatisch bepalen is ingeschakeld, dan zal Word automatisch naar de taal overschakelen zodra u een nieuwe zin begint. U ziet dit aan de vermelding van de taal in de statusbalk.