Symptomen

 • U kunt Word niet starten.
 • Het programma Word loopt vast.

Remedie

De meest waarschijnlijke oorzaken dat Word niet start zijn:

 • een beschadigde Normal.dot of Normal.dotx (de standaardsjabloon van Word)
 • een sjabloon in de map WRDSTART die bij het starten moet worden geopend is beschadigd
 • een macro waarmee Word moet starten is beschadigd
 • de gegevenssleutel in het Register van Windows is beschadigd of niet juist, omdat er bijvoorbeeld meerdere versies van Word op het systeem zijn geïnstalleerd

Start Word met als switch /a (/m voor opstarten zonder AutoExec-macro) zodat deze zaken bij het opstarten worden overgeslagen. Als het probleem zich dan niet voordoet, is een van de bovenstaande oorzaken de reden dat Word niet start.

Remedies voor de oorzaken:

 • Geef de standaardsjabloon Normal.dot(x) een andere naam. Start Word normaal (dus zonder opstartoptie /a), er wordt dan een nieuwe Normal.dot(x) gemaakt. Hevel eventuele instellingen van opmaakprofielen, werkbalken, macro’s en tekstfragmenten over via de functie Sjabloonbeheer.
 • Verwijder (verplaats) de bestanden of sjablonen uit de map WRDSTART. Start Word. Pas de sjablonen of documenten die in de opstartmap moeten staan desgewenst aan.
 • Verwijder voor oudere Word versies in het Register van Windows de sleutel (en alle subsleutels) HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\[x].0\Word\Data. Functies zoals de standaardwerkbalken en de Office Assistent van Word 2000-2003 worden daarmee teruggezet op hun oorspronkelijke instellingen. De registersleutel wordt opnieuw aangemaakt wanneer u Word weer start. Soms kan Windows de Installer tonen die de Office-installatie moet bijwerken.

Verdieping

Word kan worden gestart met het gebruik van opstart-schakelopties (switches) waarvan de genoemde /a en /m opties voorbeelden zijn. Andere belangrijke opstartswitches om problemen te onderzoeken zijn:

/tsjabloonnaam Start Word met een bepaalde sjabloon: bijvoorbeeld /tBriefpapier.dot (geen spatie ertussen).
/mmacronaam Start Word met een bepaalde macro: /mInvulformulier (geen spatie).
/n Start Word zonder een document te openen, dus ook geen leeg document. Documenten die in andere sessies zijn geopend worden niet weergegeven in het menu Venster.
/w Start Word met een leeg document. Documenten die in andere sessies zijn geopend worden niet weergegeven in het menu Venster.

De schakelopties kunt u meegeven door Word vanuit Start, Uitvoeren te starten. In nieuwere versies van Windows ontbreekt deze functie. Druk hier op [Windows]+[R].

Als Word onverwacht stopt, kunnen daarvoor verschillende oorzaken zijn. Ongeldige aanroepen van geheugenpagina’s, de processor of de Kernel van Windows leiden tot onverwachte gebeurtenissen in Windows, bijvoorbeeld wanneer een programma probeert geheugenruimte (RAM) te gebruiken die door Windows aan een ander programma is toegewezen. Het gevaar bestaat dan dat de programmacode in dat geheugengebied overschreven zou kunnen worden.

U kunt het probleem dat Word onverwacht doet stoppen proberen te lokaliseren door de volgende zaken onderzoeken:

 • Geeft de modulenaam in de Detailsectie van de foutmelding aanwijzingen?
  De genoemde modulenaam zou een printer-, videokaart- of geluidskaart-stuurprogramma kunnen zijn, de oorzaak zou dan ook daar kunnen liggen, en niet specifiek in Word. Het (her)installeren van zo’n stuurprogramma kan het probleem soms verhelpen.
 • Is het probleem reproduceerbaar?
  Kunt u het probleem of de foutmelding zelf doen verschijnen of gebeurt het willekeurig. Als het eerste het geval is, probeer dan een remedie uit (bijvoorbeeld starten met een schakeloptie) en laat het ‘probleem’ nog eens optreden.
 • Doet het probleem zich alleen in Word voor of ook in andere programma’s?
  Als het laatste het geval is, is het waarschijnlijk eerder een probleem van Windows, een onderdeel van Windows of een programma dat op de achtergrond draait.
 • Komt het probleem alleen in Word voor, dan zou de oorzaak kunnen liggen in een beschadigde eigen woordenlijst  (Custom.dic), beschadigde of niet-geïnstalleerde lettertypen, of beschadigde Spelling-, Grammatica- of AutoCorrectiebestanden (*.acl). Herinstallatie van Word (of lettertypen in Windows) is dan vaak nodig.
 • Is het een bekend Word-probleem?
  Zoek bekende problemen met Word op in de Knowledge Base van Microsoft op Internet (http://support.microsoft.com).
 • Doet het probleem zich alleen in een bepaald document voor?
  Indien ja, dan is het document waarschijnlijk beschadigd. Start Word dan opnieuw met een leeg document (eventueel via de schakelopties) en probeer de fout opnieuw te forceren. Factoren die Word zouden kunnen doen stoppen: het document is in een ander programma of andere versie van Word bewerkt met complexe handelingen zoals herpagineren of opmaak en lay-out, of het voorkomen van bepaalde onleesbare of vreemde tekens. Controleer of dergelijke factoren in een ander document of in een ander programma tot een soortgelijke fout leiden. Probeer uit of het document het probleem ook veroorzaakt op een andere computer.
 • Doet het probleem zich altijd voor bij een bepaalde handeling (zoals opstarten, spellingcontrole of afdrukken)?
  Zie voor opstartproblemen en afdrukken hierboven. Als spellingcontrole het probleem veroorzaakt, kan het zijn dat de taalhulpmiddelen zijn beschadigd en opnieuw moeten worden geïnstalleerd.

Tips

 • In plaats van de genoemde /m-schakeloptie om geen macro’s te openen met het starten van Word, kunt u ook de [Shift]-toets ingedrukt houden tijdens het opstarten.
 • Als u vaak van dezelfde schakelopties gebruik maakt, of regelmatig (maar niet altijd) met een bepaalde macro of sjabloon wilt starten, hoeft u dat niet steeds via Start, Uitvoeren te doen. Dezelfde instructie kan ook in een snelkoppeling (bijvoorbeeld op het Bureaublad) worden geplaatst, die u dan voorziet van een logische naam.