Symptomen

  • AutoCorrectie vervangt ingestelde items niet meer door de vervangende tekst.

Remedie

  • Stel de taal en bijbehorende opties juist in, want daar is AutoCorrectie van afhankelijk. Dit kan per alinea, tekstdeel of voor het hele document.
  • Mocht het alleen in bepaalde documenten niet werken en in andere wel, kan het in de sjabloon zitten waaraan die documenten zijn gekoppeld (bijvoorbeeld via automatisch bijwerken van de opmaakstijlen). Controleer dan daarin de taalinstellingen.
  • Als het voor alle documenten geldt, controleer dan die instellingen ook in de sjabloon Normal.dot(x).
  • In sporadische gevallen kan het onderdeel met de automatische woordenlijsten corrupt geraakt zijn, en zult u de lijst opnieuw moeten installeren. U bent dan wel alle door uzelf toegevoegde items in de AutoCorrectie-lijst kwijt.

Verdieping

Als u bijvoorbeeld in de AutoCorrectie-opties heeft ingesteld dat ‘aub’ moet worden vervangen door ‘alstublieft’, zal dat alleen werken in een tekstdeel dat dezelfde taalinstellingen heeft als locatie waar u het item definieerde.

Was dat een Nederlandstalige alinea (stijlprofiel en taalinstelling) dan wordt het item in de Nederlandse automatische woordenlijst opgeslagen, was het een Engelstalige dan zal het aan het Engelse lexicon worden toegevoegd. U kunt dat ook direct zien in de titelbalk van het venster AutoCorrectie: daar staat Nederlands (Nederland) in het ene geval en Engels (Groot-Brittannië) in het andere geval. En de gepresenteerde lijsten zijn Nederlands, resp. Engels. In de laatste zult u het item ‘aub’ niet tegenkomen of aantreffen met een heel andere vervangende tekst.

In een Engelstalige alinea zal daarom het item ‘aub’ niet worden vervangen door het hele woord. Ook als het tekstdeel Geen controle als taalinstelling in het opmaakprofiel heeft staan, werkt het niet.

Andere versies

  • In Word 2007 en hoger is het niet mogelijk handmatig de taalinstelling te wijzigen in Geen controle. Het is sowieso iets anders dan de optie Geen spelling- of grammaticacontrole uitvoeren, want dat hindert op zich de werking van AutoCorrectie niet.

Tips

  • Wees voorzichtig met het indrukken van de knop Standaard want die brengt wijzigingen aan in de standaardsjabloon. Bij het afsluiten kan gevraagd worden of u de wijzigingen daarin wilt opslaan.
  • Laat de optie Taal automatisch bepalen in principe aanstaan zodat Word altijd de juiste woordenlijsten en AutoCorrectie-items kan raadplegen.