Symptomen

  • U wilt in een bestaand model aanpassingen doorvoeren, maar de formules zijn lastig te ‘lezen’ omdat ze naar allerlei verspreide cellen verwijzen.
  • U ziet niet direct wat er in een formule berekend wordt.

Remedie

  1. Selecteer de tekst van de formule in de formulebalk en zie de gekleurde omrandingen van de cellen waar in de formule naar verwezen is.
  2. Voeg eventueel bronpijlen (of doelpijlen als u andersom redeneert) toe via Formule controleren.
  3. Geef de verwijzingen namen zodat u weet wat de waarden waarnaar verwezen wordt, inhouden (zie hieronder). Door namen te kiezen die overeenkomen met de tekstlabels in het model, kunt u een formule gemakkelijker lezen, en kunt u de waarden eenvoudiger terugvinden in de werkmap.

Verdieping

Formules in de vorm van =(1-$B3)$C3(1+$G$1) – zie ook bovenstaande figuur – doen in uw model natuurlijk wat ze moeten doen, maar zijn nogal cryptisch voor anderen. En later voor uzelf ook als u het model wilt aanpassen. Het voorbeeld is een manier om met een prijs excl. btw (staat in cel C3) de korting (in kolom B) en de btw (in cel G1) te verrekenen.
Als u de formule in de formulebalk selecteert (daar klikken dus als u de cel heeft geselecteerd), laat Excel met kleuren zien welke celverwijzingen u gebruikt in uw model.

Een onduidelijke formule

De dollartekens in de formule zijn nodig om bij kopiëren van deze formule naar ondergelegen regels de juiste verwijzingen te behouden.
Een verwijzing naar een cel is namelijk standaard bij het bouwen van formules relatief, en die wordt bij kopiëren naar een andere locatie aangepast aan de nieuwe situatie. Een verwijzing absoluut maken kan door zelf de dollartekens in te typen voor de kolom- en rijaanduiding van de celverwijzing, of door de functietoets [F4] van het toetsenbord te gebruiken. Als u één cel een naam geeft, wordt die geheel absoluut. Een reeks van cellen wordt half-relatief/half-absoluut: in verticale richting geselecteerd is de kolomaanduiding absoluut en de rijverwijzing relatief, in horizontale richting andersom.

Eventueel kunt u pijlen in het model toevoegen die aangeven welke cellen van invloed zijn op de uitkomst in de cel met uw formule. U vindt die optie via (tab Formules), Formule controleren, Broncellen aanwijzen.

Verwijzingspijlen

Namen

De formule in het voorbeeld had er echter ook uit kunnen zien als: =(1-Korting)Prijs(1+btw). Dat kan door Namen te definiëren (menu Invoegen). Cel G1 geeft u de naam ‘btw’ en die verwijst er dan absoluut naar, dus is hetzelfde als $G$1). Als u een hele kolom een naam geeft, zoals hier in onderstaande figuur ‘Korting’ of ‘Prijs’, zal Excel de verwijzingen deels relatief en deel absoluut beschouwen. Maar dat hoeft u door het gebruik van namen niet zelf in de gaten te houden!

Duidelijke namen