Symptoom

In het werkblad verschijnt de aanduiding #DEEL0!.

Remedie 1

Om dit probleem te verhelpen gaat u als volgt te werk:

 1. Zet de celwijzer op de cel die de foutwaarde #DEEL0! laat zien.
 2. Bekijk de formule en stel vast welke celverwijzing(en) er in de noemer staan.
 3. Druk op functietoets [F2] om de formule te kunnen wijzigen.
 4. Zet het invoegpunt aan het begin van de formule, achter het isgelijkteken.
 5. Typ ALS(
 6. Typ het celadres dat in de noemer staat. Is de noemer opgebouwd uit twee of meer celverwijzingen (zoals in de figuur), neem dan de totale noemer over.
 7. Typ =0;0;
 8. Verplaats het invoegpunt naar het einde van de formule.
 9. Typ )
 10. Druk op [Enter] om de gewijzigde formule weer op te slaan in de cel.

Remedie 2

U kunt het probleem ook op een andere manier verhelpen:

 1. Zet de celwijzer op de cel die de foutwaarde #DEEL0! laat zien.
 2. Bekijk de formule en stel vast welk deel het probleem is.
 3. Druk op functietoets [F2] om de formule te kunnen wijzigen.
 4. Selecteer de hele formule.
 5. Druk op [Ctrl]+[C] om de formule te kopiƫren.
 6. Druk op [Del] om de formule te wissen.
 7. Typ =ALS(ISFOUT(
 8. Druk op [Ctrl]+[V] om de oude formule in te plakken.
 9. Typ );0;
 10. Druk nogmaals op [Ctrl]+[V] om de oude formule in te plakken.
 11. Typ )
 12. Druk op [Enter] om de gewijzigde formule weer op te slaan in de cel.