Symptoom

  • Het is niet altijd gewenst om de kolomkoppen boven een afdruk te plaatsen.

Remedie

U kunt zelf instellen of u kolomkoppen wel of niet boven de kolommen wilt zien en afdrukken. Het gaat hierbij om de kolomaanduidingen, dus het alfabet en de andere lettercombinaties. Tegelijk met de koppen worden de rijnummers al dan niet getoond of afgedrukt. In Excel 2007 en hoger is de werkwijze als volgt:

  1. Open in het lint de tab Pagina-indeling en selecteer in het vak Werkbladopties onder Koppen het keuzevakje Weergeven.
  2. Wilt u de kolomkoppen en rijen niet op papier, zet dank het vinkje bij Afdrukken uit.

Verdieping

Een andere vorm van koppen zijn de teksten die in het werkblad boven de kolommen staan en eventueel links van de rijen. Hiervoor gebruikt u het venster Pagina-instelling.

  1. Klik in de tab Pagina-indeling op de knop Titels afdrukken (nieuwste Excel versies: Afdruktitels). Het dialoogvenster Pagina-instelling verschijnt met het tabblad Blad geopend.
Titels afdrukken
  1. Typ in het vak Rijen bovenaan op elke pagina de aanduiding voor de rijen, of wat eenvoudiger is: klik op de knop rechts van het vak en selecteer de gewenste rijen.
    Herhaal deze stappen als u ook kolommen links op elke pagina wilt weergeven.
  2. Klik op OK of bekijk het Afdrukvoorbeeld.