Symptomen

  • U wilt een presentatie maken, maar bent nog niet met de vormgeving bezig.
  • U wilt de verschillende tekstniveaus op de dia´s handig aanpassen.

Remedie

Werk bij het ontwerpen van de inhoud van een presentatie bij voorkeur in de Overzichtsweergave. U kunt hier snel en simpel tekst invoeren zoals u dat ook in een tekstverwerker zou doen, en achteraf aanpassen van tekstniveaus of verplaatsen, verwijderen en invoegen van dia´s is eenvoudig.

  1. Kies Beeld, Overzichtsweergave.
De Overzichtsweergave in PowerPoint van Office 365
De Overzichtsweergave in PowerPoint 2000

Verdieping

Wanneer u het overzicht op de inhoud van een presentatie wilt behouden is de Overzichtsweergave verreweg de handigste modus om in te werken. In deze weergavemodus kan de tekst worden aangepast, kunnen er dia’s worden ingevoegd en/of verwijderd, en gaat verplaatsen van dia’s heel snel en eenvoudig.

Bij het aanpassen van tekst is het van belang dat u weet hoeveel punten (en subniveaus) er op de dia moeten komen, hoe lang de tekst is, of er andere objecten (zoals grafieken of illustraties) op de dia staan of moeten komen, et cetera.

Dia’s kunnen in deze weergave in hun geheel worden geselecteerd, en daarna worden vervangen, verplaatst of van niveau veranderd. Met de muis kan dit door op het kleine icoontje van de dia te klikken (muiswijzer verandert in een kruis van pijltjes), waardoor de inhoud van de hele dia wordt geselecteerd, en daarna eventueel te slepen: verplaatsing naar beneden/boven geeft een horizontale plaatsbepalingslijn te zien, naar rechts/links (om het niveau te verlagen/verhogen) een verticale lijn.
Ook een gedeelte van een dia kan worden geselecteerd/verplaatst door te klikken op het betreffende opsommingsteken (bullet). En natuurlijk kunnen ook de losse woorden en zinnen worden geselecteerd en behandeld zoals in een tekstverwerker gebruikelijk.

Het veranderen van niveau kan ook met de knoppen van de werkbalk Overzicht (PowerPoint 2000-2013) of het snelmenu onder de rechtermuisknop (PowerPoint 2007 en hoger).
Met het toetsenbord gaat een niveau verlagen met de [Tab]-toets en verhogen met [Shift]+[Tab].

Het slepen met hele dia’s (en dan de verplaatsingslijn goed positioneren) is best lastig, zelfs in de Overzichtsmodus. Gelukkig kan het overzicht nog korter gemaakt worden, waardoor het eenvoudiger wordt met hele dia’s te slepen. Daartoe kunt u in de Overzichtswerkbalk links naast het presentatievenster de knop Alles samenvouwen indrukken, waardoor alleen de diatitels worden weergegeven. In PowerPoint 2007 en hoger rechtsklikt u op een diatitel en kiest u Selectie samenvouwen, Alles samenvouwen.