Symptoom

  • U wilt een overzicht maken van bepaalde bij elkaar behorende documenten, bijvoorbeeld de hoofdstukken van een rapport of boek, maar daarbij niet de hele inhoud tonen.

Remedie

Maak een overzichtsdocument van de bestanden:

  • Selecteer de bestanden die bij elkaar horen in het Windows venster of via Windows Verkenner (meerdere bestanden als aaneengesloten reeks selecteren kan via [Shift]+klikken, verspreide bestanden met [Ctrl]+klikken).
  • Kopieer de bestanden (het snelst met [Ctrl]+[c]).
  • Start een nieuw document in Word.
  • Plak hier de bestanden ([Ctrl]+[v]).
  • In het bestand verschijnen nu objecten met de gedeeltelijke inhoud van de geselecteerde bestanden. Zo kunt u snel overzien wat de inhoud is van de bij elkaar behorende bestanden.

Verdieping

Dit is een andere werkwijze dan het werken met hoofd- en subdocumenten waarin de volledige inhoud van de subdocumenten is ingebed in het hoofddocument, en waarbij wijzigingen in de subdocumenten automatisch worden opgeslagen in de betreffende bestanden. Het overzichtsdocument is eigenlijk alleen bedoeld als ‘samenvatting’.

Door dubbel op de objecten te klikken kunt u weliswaar de inhoud van de objecten bewerken. Maar dat heeft niet tot gevolg dat de inhoud van de oorspronkelijke bestanden automatisch mee verandert. Toch kunnen ook in een overzichtsdocument wijzigingen worden doorgegeven aan de onderliggende documenten. Als u dat wilt, moet u de bestanden in het overzichtbestand plakken via menu Bewerken, Plakken speciaal, en in het instellingenvenster dat verschijnt aangeven dat u de koppeling naar de bronbestanden (Files) wilt plakken.
Als u na het bewerken van zo’n gekoppeld object niet direct de bijgewerkte inhoud ziet, klik dan met de rechtermuisknop op het object en laat de koppeling bijwerken. Via hetzelfde snelmenu kunt u ook instellen dat de koppelingen automatisch moeten worden bijgewerkt (in het venster dat u bereikt via de geselecteerde opties in de figuur).

Andere versies

  • In Word 2007 en hoger vindt u Plakken Speciaal via tab Start, groep Klembord, pijl onderaan de knop Plakken.

Tips

  • Uw verzameling kan bestaan uit de diverse hoofdstukken van een lang document die als apart bestand zijn bewaard, of uit willekeurige andere bestanden, dat maakt in principe niet uit.
  • Begin uw hoofdstukken of bestanden die u later bijeen wilt brengen in een overzichtsdocument, bij voorkeur met een samenvattende introductie.